Philips en Definiens gaan samenwerken digitaal scannen weefselmonsters

Koninklijke Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) en Definiens, een in Duitsland gevestigd bedrijf gespecialiseerd in beeldanalyseoplossingen, hebben vandaag bekendgemaakt dat ze een memorandum van overeenstemming hebben ondertekend voor het gezamenlijk ontwikkelen en op de markt brengen van oplossingen voor klinische besluitvorming in de digitale pathologie. Door optimaal gebruik te maken van de expertise in klinische beeldvorming en informaticaoplossingen voor de gezondheidszorg (bijvoorbeeld radiologische beeldarchivering- en communicatiesystemen [PACS – Picture Archiving and Communications Systems]) zet Philips zich in om hooggeïntegreerde oplossingen voor digitale pathologie te leveren. Nauwkeurige en krachtige beeldanalyse-algoritmen voor kwantificering van biomarkers en histologische kenmerken in weefselmonsters, twee kernvaardigheden van Definiens, vormen een essentieel element van dergelijke oplossingen.

Het beoogde eerste project van Philips en Definiens is gericht op de immunohistologische diagnostiek van borstkanker, waaronder detectie van de biomarkers HER2, oestrogeenreceptor (ER), progesteronreceptor (PR), Ki67 en p53. Philips en Definiens zijn eveneens van plan onderzoek te doen naar oplossingen voor andere vormen van kanker, zoals prostaat- en colonkanker.

“Het memorandum van overeenstemming met Definiens schraagt het doel van Philips om een volledig pakket beeldanalyse-instrumenten aan te bieden, instrumenten die gebruikt kunnen worden in combinatie met de meest toegepaste histologische kleuringstechnieken en procedures in de pathologie,” aldus Bob van Gemen, General Manager van Philips Digital Pathology. “Doordat de bevolking vergrijst, komen er steeds meer zieke mensen, mensen die nauwkeurig en efficiënt gediagnosticeerd moeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat de gecombineerde kennis van Philips en Definiens resulteert in zinvolle innovaties in de pathologie, waarbij procedures worden versneld en pathologen worden geholpen bij het nemen van beslissingen.”

“We zijn bijzonder enthousiast over deze topalliantie waarin Philips, een wijd en zijd bekend vooraanstaand bedrijf in medische beeldvorming en beeldbeheersystemen, en Definiens, wereldleider in beeldinformatie, zijn samengebracht,” zei Thomas Heydler, CEO van Definiens. “Deze samenwerking gaat een grote rol spelen bij de verdere ontwikkeling van gezondheidsinformatie en draagt bij aan nauwkeurigere klinische diagnostiek en behandeling, twee sleutelkenmerken in de zoektocht naar betaalbare en gepersonaliseerde gezondheidszorg.”

Momenteel onderzoeken pathologen weefselcoupes onder de microscoop nadat de weefselmonsters op de juiste wijze zijn gekleurd. Het doel van het kleuren is het aantonen van specifieke ziektebiomarkers (zoals aan kanker gerelateerde eiwitten) of het vergroten van contrast. Digitalisering van de beelden maakt nu gebruik mogelijk van instrumenten voor objectieve en kwantitatieve beeldanalyse. De verwachte voordelen van deze ontwikkeling zijn onder meer een verbeterde operationele efficiëntie en productiviteit voor pathologieafdelingen en een toegenomen vertrouwen in de diagnose.

Philips en Definiens exposeren beide op de jaarlijkse bijeenkomst van de United States & Canadian Academy of Pathology, te houden van 20 tot 26 maart 2010 in Washington D.C., en nodigen geïnteresseerden uit voor een bezoek aan hun respectieve tentoonstellingsstands voor het verkrijgen van meer informatie.

Plaats een reactie