Philips introduceert een baanbrekend medisch alarmeringssysteem voor ouderen met automatische valdet

Koninklijke Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) heeft vandaag Lifeline met AutoAlert geïntroduceerd, een geavanceerd medisch alarmeringssysteem. Bij deze geïntegreerde oplossing is het toonaangevende medische alarmeringssysteem van Philips uitgebreid met de mogelijkheid automatisch een val te detecteren.

Lifeline met AutoAlert beschikt als enige over een hulpknop in de vorm van een hanger die automatisch een hulpoproep kan verzenden wanneer een val is gedetecteerd en een oudere niet in staat is zelf op de hulpknop te drukken. Uit een intern laboratoriumonderzoek, waarbij verschillende manieren werden nagebootst waarop ouderen ten val kunnen komen, bleek dat Lifeline met AutoAlert een val detecteerde met een nauwkeurigheid van 95%. Bovendien is het aantal valse alarmeringen zeer laag. Philips brengt het nieuwe systeem vooralsnog enkel in de Noord-Amerika op de markt.

Ouderen leven langer en blijven het liefst thuis wonen. Het komt echter steeds vaker voor dat ze ten val komen waardoor het zelfstandig wonen problematisch wordt. Elk jaar maakt één op de drie 65-plussers in de Verenigde Staten een val.1 Dit betekent dat er in 2010 13,3 miljoen ouderen zullen vallen, oftewel gemiddeld één persoon per 2,3 seconden.2

Onder ouderen is een val de hoofdoorzaak van niet-fatale verwondingen en ziekenhuisopnames, evenals van aan letsel gerelateerd overlijden.3 Bijna 50% van de ouderen die zijn gevallen kunnen zonder hulp niet meer overeind komen.4 Wanneer ze langere tijd op de grond blijven liggen, kunnen er verschillende complicaties optreden zoals drukzweren, spiernecrose wat tot nierfalen kan leiden, uitdroging, onderkoeling, longontsteking en zelfs overlijden. De zorg en behandeling van deze mogelijk te voorkomen complicaties kosten de gezondheidszorg veel geld en hebben een negatief effect op de kwaliteit van leven van ouderen.

Lifeline met AutoAlert is ontwikkeld om het risico dat ouderen lange tijd hulpeloos blijven liggen te verkleinen. Als een slachtoffer van een val sneller wordt geholpen, kunnen emotionele nood en de mogelijke kosten voor langdurige behandeling, rehabilitatie en begeleid wonen worden beperkt. Met AutoAlert kunnen gebruikers snel hulp krijgen als ze zijn gevallen, zelfs als ze de hulpknop zelf niet kunnen indrukken. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat ze bewusteloos raken, zich niet meer kunnen bewegen, vergeten op de hulpknop te drukken of er niet op willen drukken omdat ze denken dat ze de situatie zelf de baas kunnen. Bovendien vergroot het alarmeringssysteem in belangrijke mate het zelfvertrouwen en de gemoedsrust van de 22 miljoen ouderen die bang zijn om te vallen.5

“Een val en het letsel dat daarmee gepaard kan gaan, vormt de grootste bedreiging voor de gezondheid van ouderen”, aldus Walter van Kuijen, senior vice president en algemeen directeur van de divisie Home Monitoring van Philips Healthcare. “Voor niet meer dan de kosten van een kop koffie per dag kan Lifeline met AutoAlert ouderen helpen zelfstandig te blijven wonen en daarnaast is het systeem bevorderlijk voor de gemoedsrust van hun zorgverleners.”

Plaats een reactie