PGB-Houders geven zorgkantoren weer een ruime voldoende

Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) geven de zorgkantoren wederom een ruime voldoende voor de uitvoering van de PGB-regeling en de dienstverlening. Dit blijkt uit de ‘Cliëntenraadpleging 2010, uitvoering PGB-regeling door zorgkantoren’. In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voerde onderzoeksbureau ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen het onderzoek uit in 2010. Het bureau voerde hetzelfde onderzoek ook in 2008 uit.

Tony Lamping, directeur zorg van Zorgverzekeraars Nederland: ‘Zorgkantoren zijn continu bezig om de kwaliteit van hun dienstverlening aan de PGB-houders te verbeteren. Naar aanleiding van de cliëntenraadpleging 2008 zijn de zorgkantoren aan de slag gegaan met verschillende verbeteracties. Het is goed om te zien dat de budgethouder hiervan resultaat ziet. Dit resulteert in een nog hoger cijfer voor de uitvoering door zorgkantoren.’

Cijfers
In 2010 geven PGB-houders een 7,6 voor de uitvoering van de regeling (in 2008 een 7,5), een 7,4 voor de dienstverlening (in 2008 een 7,3) en een 7,0 voor de informatievoorziening (in 2008 een 6,4). Het meest positief is men over het overmaken van het budget. In 2010 scoorde dit een 9,2 en in 2008 een 9,1. De overige aspecten van de dienstverlening (bejegening, terugvordering van niet verantwoord budget, verantwoording over de besteding en de beschikking) scoorden tussen de acht en de negen.

Aandachtspunten
Ook is er een aantal aandachtspunten genoemd. Zo vinden PGB-houders dat de informatievoorziening beter kan. Dit geldt ook voor de deskundigheid van medewerkers en de (telefonische) bereikbaarheid van de zorgkantoren. Lamping: ‘Het is een bewogen PGB jaar geweest. Ten aanzien van de informatievoorziening blijven de zorgkantoren afhankelijk van het tijdstip waarop de overheid veranderingen doorvoert in de PGB-regeling, ook dit jaar hebben er op het laatste moment nog wijzigingen plaatsgevonden. Hierdoor zijn de zorgkantoren niet altijd in staat om budgethouders tijdig te informeren.’ Informatievoorziening wordt echter ook als sterk punt genoemd, het gaat dan over de inhoudelijke informatie die de zorgkantoren geven over het PGB zelf.

Online
Het toepassen van nieuwe media en het digitaliseren van de PGB-administratie heeft bij zorgkantoren de volle aandacht. In de cliëntenraadpleging 2010 is gevraagd of budgethouders belang hechten aan de mogelijkheid om online te kunnen verantwoorden. Uit het onderzoek blijkt dat PGB-houders in toenemende mate behoefte hebben aan het online kunnen regelen van diverse PGB-zaken. Door de zorgkantoren wordt er hard gewerkt om hun PGB-administraties te upgraden en te digitaliseren. De PGB-informatiemap is overigens sinds 1 april 2010 online toegankelijk voor budgethouders.

Lees hier de volledige ‘Cliëntenraadpleging 2010, uitvoering PGB-regeling door zorgkantoren

Plaats een reactie