Peuters met taalachterstand extra ondersteund

Op 15 september 2011 heeft een Haagse notaris bekend gemaakt welke 30 scholen beginnen met de pilot ‘startgroepen’. Deze pilot onderzoekt of de ontwikkeling van peuters met een taalachterstand in een schoolomgeving spelenderwijs kan worden verbeterd. “Voorkom een taalachterstand zo vroeg mogelijk bij peuters. Zo vergroot je de kans op een plezierige en leerzame tijd op de basisschool”, aldus minister Van Bijsterveldt (OCW). Zij trekt voor een periode van 4 jaar bijna 6 miljoen euro uit voor deze 30 pilots.

In totaal waren er 120 scholen die zich hadden aangemeld voor de pilot. De deelnemende scholen voldoen aan strikte voorwaarden. Zij werken nauw samen met peuterspeelzalen of een kinderdagverblijf. Elke groep bestaat uit maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 of 3 jaar. De peuters gaan gewoon naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en niet (al) naar een basisschool.

De groep staat onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en een hbo’er met een pabo-diploma die nauwgezet samenwerken en resultaatgericht te werk gaan. Verder is de aanpak opbrengst gericht. Daarnaast moeten scholen de ouders actief betrekken bij de proef en worden de effecten van de pilot onderzocht. De ‘winnende’ scholen kunnen direct beginnen met de pilot.

Naast deze pilot investeert het kabinet vanaf 2013 jaarlijks 50 miljoen extra in de voor- en vroegschoolse educatie.

Plaats een reactie