Petra van de Goorbergh benoemd als nieuwe directeur Boaborea

Petra van de Goorbergh wordt per 1 oktober 2010 benoemd tot de nieuwe directeur van Boaborea, de brancheorganisatie voor werk, loopbaan en vitaliteit. Zij volgt Carmen de Jonge op, die deze functie de afgelopen periode combineerde met het directeurschap van Wissenraet Van Spaendonck.

Van de Goorbergh heeft een brede kennis en ruime ervaring in de sociale zekerheid en belangenbehartiging. Zij is haar loopbaan 15 jaar geleden begonnen bij het Tica (later Lisv). Daarna heeft zij de stap gezet naar het Verbond van Verzekeraars, waar zij betrokken was bij de belangenbehartiging en beleidsontwikkeling ten tijde van de invoering van de WIA en afschaffing van de WAZ. Sinds 2008 is zij als manager werkzaam bij Boaborea waar zij al verantwoordelijk was voor de beleidsontwikkeling inzake gezondheidsmanagement, preventie-, interventie-, en re-integratiedienstverlening eerste en tweede spoor.

“Petra van de Goorbergh heeft bewezen het veld van de sociale zekerheid vanuit diverse perspectieven goed te beheersen”, aldus Kick van der Pol, voorzitter Boaborea. “De branche gaat een nieuwe periode in: een nieuw kabinet, nieuwe posities van sociale partners, nieuwe discussies over publiek-privaat en een Boaborea-agenda van inzetbaarheid en participatie die daar een antwoord op moet geven. Dat biedt nieuwe kansen waarmee Petra prima uit de voeten kan.”

“Het vertrek van Carmen de Jonge zagen we helaas al langer aankomen, nadat zij tot directeur van Wissenraet Van Spaendonck was benoemd. Ik ben dan ook blij dat we met Petra van de Goorbergh iemand uit de eigen gelederen hebben weten te vinden.”
De Jonge heeft sinds 2002 in eerste instantie Borea en na de fusie Boaborea op de kaart gezet als een professionele en door stakeholders gewaardeerde brancheorganisatie.

Op 1 december a.s. organiseert Boaborea het symposium “Anders werken”. Dan ook neemt Carmen formeel afscheid en is er gelegenheid nader kennis te maken met Petra van de Goorbergh.

Plaats een reactie