Petitie gezondheidsfondsen: tegen versoepeling rookvrije horeca

Woensdag 19 januari 2011 staat op de agenda in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer het voorstel om het rookverbod in horeca te versoepelen. KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Hartstichting en het Astma Fonds vinden het onvoorstelbaar dat een minister van Volksgezondheid, die de gezondheid van de Nederlanders voorop zou moeten stellen, dit voorstelt.

Het voorstel van de minister heeft geen brede steun onder de Nederlandse bevolking (TNS NIPO, 2010). De drie gezondheidsfondsen bieden vandaag een petitie aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid en roepen de Kamerleden op bezwaar te maken tegen dit voorstel.

Meeroken kan leiden tot longkanker, hartaandoeningen en longziekten. Vanwege deze gezondheidsschade moeten niet-rokers beschermd worden tegen tabaksrook. Edith Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wil het rookverbod versoepelen omdat exploitanten van cafe’s kleiner dan 70 m2 en zonder personeel geen (financiële) mogelijkheden hebben om een rookruimte in te richten en om de ondernemer de keuzevrijheid te geven om te kiezen voor wel of niet een rookverbod. Argumenten die passen in het ideële gedachtengoed van de VVD maar die niet thuishoren bij een minister die de gezondheidsbelangen van de Nederlanders voorop zou moeten stellen.

Draagvlak onder Nederlanders
In veel landen stijgt, na invoering van een rookverbod, het draagvlak voor een rookvrije horeca. Zo ook in Nederland. Zo was in 2005 28 procent van de Nederlanders voor een rookverbod in cafés en steeg dit tot 50 procent in 2010, bij restaurants van 42 procent naar 75 procent en in sportkantines van 61 procent naar 72 procent. Uit onderzoek in opdracht van KWF Kankerbestrijding blijkt dat ook een minderheid van de achterban van VVD, CDA en PVV voor afschaffing van het rookverbod in kleine horeca is.

Andere landen: onhoudbaar beleid
Zowel Spanje als Duitsland is het terugdringen van het rookverbod mislukt. Zo werd de vooronderstelde concurrentieongelijkheid niet minder, maar meer. Femke Welles, Hoofd Preventie en Patiëntenondersteuning van KWF Kankerbestrijding: “Laten we leren van de ervaringen van landen om ons heen. In Duitsland en in Spanje zijn de uitzonderingen op een geheel rookvrije horeca op een teleurstelling uitgelopen. Waarom zou Nederland in dezelfde valkuil willen stappen?”

Plaats een reactie