Peter van der Velden bijzonder hoogleraar psychische gevolgen van rampen

0
876

De Universiteit van Tilburg heeft dr. Peter van der Velden per 1 juli benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Psychische gevolgen van rampen en calamiteiten en het gebruik van Geestelijke Gezondheidszorg’. Van der Velden gaat onderzoek doen op dit gebied en vooral naar de zelfredzaamheid van getroffenen van rampen en calamiteiten. Ook de rol van de GGZ daarbij maakt deel uit van de leeropdracht.

De leerstoel (0.2.fte) wordt gesponsord door de Stichting Arq, Psychotrauma Expert Groep, en ondergebracht bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT), een interfacultair instituut opgericht door de Faculteiten Rechtswetenschappen en Sociale Wetenschappen. De leerstoel vormt een belangrijke aanvulling op het onderzoeksprogramma van INTERVICT, dat zich bezighoudt met de rechten van slachtoffers en de maatschappelijke en psychologische aspecten van slachtofferschap.

Het onderzoek dat dr. Peter van der Velden gaat verrichten bij INTERVICT, zal bijdragen aan verdere theorievorming rondom collectief slachtofferschap en ligt in het verlengde van zijn werk bij het Instituut voor Psychotrauma (IVP), partner in Arq. Bij het IVP doet Van der Velden voornamelijk onderzoek naar de gevolgen van rampen en calamiteiten, agressie en geweld, en oorlog, zoals posttraumatische klachten en middelengebruik. Hij richt zich vooral op mechanismen die verklaren waarom de ene groep mensen ernstige psychische klachten ondervindt, en de andere groep deel niet. Dit biedt aanknopingspunten voor interventies die klachten na dergelijke gebeurtenissen kunnen voorkomen of beperken.

Arq, Psychotrauma Expert Groep, is een ondersteunende holding voor instellingen en organisaties die zich bezighouden met het thema psychotrauma en de gevolgen van schokkende gebeurtenissen. De partners in Arq zijn alle specialist op hun eigen terrein en hebben ieder unieke expertise, ervaring en innovatiekracht. Arq brengt al deze deelterreinen samen, faciliteert en legt waar mogelijk nieuwe connecties. Voor wetenschappelijk onderzoek werken de partners samen in Arq Research Programma.

Dr. Peter van der Velden (1957) studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde daar in 1999. Van der Velden heeft onder meer onderzoek verricht naar de gevolgen van de Herculesramp, de ramp met cruiseschip Achille Lauro, de uitbraak van vogelpest, de vuurwerkramp in Enschede en de Nieuwjaarsbrand in Volendam en heeft vele internationale en nationale publicaties op het gebied van rampen, calamiteiten, agressie, geweld en oorlog op zijn naam staan. Als onderzoeker is Van der Velden ook lid van diverse (begeleidings)commissies op het brede terrein van de psychotraumatologie. Bij het IVP is hij één van de coördinatoren van de 7×24-uurs dienstverlening en treedt hij op als adviseur ten behoeve van de nazorg aan getroffenen van (inter)nationale rampen en calamiteiten.