Peter de Kubber treedt terug uit bestuur JBZ

Per 1 september 2011 zal Peter de Kubber als bestuurder afscheid nemen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De afgelopen jaren heeft de heer De Kubber als lid van de Raad van Bestuur een cruciale rol gespeeld bij de voorbereiding en de realisatie van de nieuwbouw van het ziekenhuis. Nu de nieuwbouw op tijd en binnen budget is opgeleverd, wil hij zijn kennis en ervaring elders buiten het ziekenhuis inzetten. Hij blijft voorlopig verbonden aan het ziekenhuis bij projecten op het terrein van gebiedsontwikkeling en vastgoedmanagement.

Het betrekken en in gebruik nemen van het nieuwe ziekenhuis is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de gezondheidszorg in ’s-Hertogenbosch. Namens het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de heer De Kubber het voortouw genomen in het realiseren van de nieuwbouw. De voltooiing ervan is een natuurlijk moment van bezinning. Voor Peter de Kubber is die bezinning aanleiding geweest om het ziekenhuis deelgenoot te maken van zijn wens om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Met erkenning en dank voor de grote verdiensten van de heer De Kubber in de bijna twintig jaar, dat hij aan het ziekenhuis is verbonden is geweest, hebben het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de heer De Kubber dan ook besloten dat de heer De Kubber per 1 september 2011 terugtreedt als lid van de Raad van Bestuur.

Afscheid
De Raad van Toezicht heeft tot zijn tevredenheid met de heer De Kubber kunnen afspreken dat hij de komende periode beschikbaar blijft om een aantal voor het ziekenhuis wezenlijke projecten tot een goed einde te brengen. Zijn blijvende betrokkenheid is belangrijk voor de gebiedsontwikkeling Willemspoort en de afwikkeling van het Groot Ziekengasthuis en Carolus. Het afscheid van Peter de Kubber zal op woensdag 19 oktober worden gevierd met een symposium rond het thema vastgoedmanagement. De Raad van Toezicht start een werving- en selectieprocedure voor zijn opvolger.

Plaats een reactie