PET kijkt in het hoofd Alzheimer patiënt

De beeldvormende techniek PET kan een belangrijke rol spelen bij de diagnose en ontwikkeling van behandelingen voor de ziekte van Alzheimer. Uit de eerste Nederlandse studie naar de toepasbaarheid van de techniek bij de ziekte van Alzheimer blijkt het mogelijk om een vroege diagnose te stellen van deze ziekte. Dit is het resultaat van het onderzoek van Nelleke Tolboom, die 12 februari promoveert bij VU medisch centrum.

Met Positron Emissie Tomografie (PET) is het mogelijk om stofwisselingsprocessen in het lichaam zichtbaar te maken. Door een kleine hoeveelheid licht-radioactieve stoffen (tracers) in het lichaam te brengen en de verspreiding van deze stoffen te volgen, is het mogelijk om de eiwitplaques en kluwens – typerend voor de ziekte van Alzheimer – in levende patiënten zichtbaar te maken. Tolboom vergeleek in haar onderzoek twee recent ontwikkelde tracers en trekt conclusies over de bruikbaarheid van beide stoffen in de diagnose.

De ziekte van Alzheimer kenmerkt zich door opeenhopingen in de hersenen van het eiwit amyloid-beta en van kluwens van vezels van het tau-eiwit. De stapeling van eiwitten vindt plaats al jaren voordat mensen geheugenklachten krijgen. Tot nu toe konden stapelingen van amyloid alleen na het overlijden van de patiënt onderzocht worden. De nieuwe PET-techniek maakt de eiwitstapelingen zichtbaar voordat de eerste klinische verschijnselen zich openbaren. Tolboom voerde haar onderzoek uit in samenwerking met de afdeling Nucleaire Geneeskunde & PET research van VUmc.

Over de ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In Nederland is op dit moment bij ruim 200.000 mensen de diagnose ‘dementie’ gesteld. Daarnaast zijn er vermoedelijk ongeveer 60.000 mensen, die lijden aan dementie, maar bij wie de diagnose nog niet is vastgesteld. Circa 12.000 dementiepatiënten zijn jonger dan zestig jaar wanneer de ziekte begint. De Gezondheidsraad schat dat tot 2040 het aantal patiënten zal verdubbelen als er geen oplossing voor deze ziekte komt. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de toenemende vergrijzing.

Geschat wordt dat er wereldwijd 30 miljoen dementerenden zijn, waarvan tweederde in de ontwikkelde wereld. Dit aantal groeit in 2040 tot ruim 80 miljoen Alzheimerpatiënten. Deze toename zal vooral plaatsvinden in sterk groeiende, dichtbevolkte gebieden als China, India en Latijns Amerika.

Over het Alzheimercentrum VUmc
Het Alzheimercentrum VU medisch centrum is één van de vier Alzheimercentra in Nederland. De speerpunten van het onderzoek van het Alzheimercentrum VUmc zijn vroegdiagnostiek, dementie op jonge leeftijd en nieuwe therapievormen. De ambitie van het Alzheimercentrum VUmc is om uit te groeien tot het leidende centrum op het gebied van dementie, met name op jonge leeftijd. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het bedrijfsleven leveren financiële ondersteuning aan de ambities van het Alzheimercentrum. Het Alzheimercentrum VUmc staat onder leiding van prof. Philip Scheltens.

Plaats een reactie