Persoonlijk gezondheidsdossier onmisbaar voor patiënten

Patiëntenfederatie NPCF wil voor iedere patiënt een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). In een PGD kunnen patiënten hun medische dossier in zien, zelf bepalen met wie ze gegevens delen, aanvullende informatie (bijvoorbeeld bijwerkingen van medicijnen) aanleveren aan hun arts en bijvoorbeeld een dagboek bijhouden van klachten.

Hoe werkt het persoonlijk gezondheidsdossier?

Ook moet het hiermee mogelijk worden om medische apps te koppelen aan het PGD. Bijvoorbeeld via een app om het gebruik van medicijnen bij te houden.

De patiëntenfederatie presenteert vandaag op het DigitaleZorgEvent haar kijk op het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). De NPCF heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat het voor patiënten mogelijk wordt om de eigen medische gegevens elektronisch in te zien. Dat kan nog steeds niet.

“Vreemd, het zijn toch de gegevens van patiënten zelf? Zij horen daar inzage in te hebben. Een PGD is meer dan dat, maar het vormt wel een essentieel onderdeel ervan,” zegt Wilna Wind, directeur patiëntenfederatie NPCF. “Gelukkig zien steeds meer initiatieven het levenslicht. Deze zijn echter vaak versnipperd en te wisselend van kwaliteit. “Bovendien vinden wij dat het patiëntenperspectief voorop moet staan. In onze visie laten we zien waar PGD’s in de toekomst aan zouden moeten voldoen. ”

Persoonlijk gezondheidsdossier: Vijf persoonlijke verhalen.

Gereedschapskist
“Als het aan ons ligt, krijgen patiënten altijd de mogelijkheid om regisseur te zijn van hun eigen zorg en behandeling. Zij zijn dan niet langer uitsluitend afhankelijk van zorgverleners voor de toegang tot de eigen medische gegevens ,” aldus Wilna Wind, directeur patiëntenfederatie NPCF. “Het PGD stelt patiënten beter in staat om geïnformeerd en betrokken te zijn bij zorgprocessen. Wij zien een PGD als een middel om patiënten meer zelfregie te kunnen geven.”

Het PGD is veel meer dan een kijkdoos om naar je eigen medische gegevens te kijken. Het is bedoeld als een gereedschapskist die door patiënt én (als de patiënt dat wil) de zorgverlener gebruikt wordt in de behandeling. Wind: “Een PGD is een hulpmiddel van de patiënt. Hij kan er een kopie van zijn medische gegevens bij de dokter in plaatsen of zelf informatie verzamelen, toevoegen en delen.”

App en PGD
Een voorbeeld: Een patiënt bezoekt de huisarts. Deze schrijft een recept uit. Daarmee gaat de patiënt naar de apotheek, waar hij medicijnen meekrijgt. Als deze informatie naar het PGD van de patiënt gaat, heeft deze een handig overzicht van de medicijnen en op welke momenten hij die moet innemen. Als de patiënt een app aan zijn PGD koppelt waarmee hij zijn medicijngebruik bijhoudt, levert dat informatie op die voor de huisarts en de apotheek belangrijk is: het daadwerkelijke medicatiegebruik van de patiënt, inclusief de medicijnen die de patiënt bij de drogist heeft gehaald. Die informatie kan weer ten goede komen aan de behandeling, bijvoorbeeld bij de ondersteuning van de therapietrouw.

NIA
In de Nationale Implementatie Agenda (NIA) eHealth van artsenfederatie KNMG, Zorgverzekeraars Nederland en patiëntenfederatie NPCF is het PGD benoemd als een van de speerpunten voor de komende jaren. Samenwerking tussen patiënten, zorgverleners en verzekeraars is noodzakelijk om belangrijke randvoorwaarden, zoals standaardisatie, te realiseren.

Plaats een reactie