Persoonlijk geluk in Europa

Meer dan twee derde van de Europeanen zijn tevreden met hun leven, ondanks de eurocrisis en zorgen rond de gemeenschappelijke munt. Dit is de conclusie van een nieuwe studie door de non-profit BAT-Foundation for Future Studies (Stichting voor Toekomststudies) waarvoor meer dan 15.000 mensen uit het publiek in 13 verschillende landen werden geïnterviewd.

Denen zijn de meest tevreden Europeanen
De meest positieve kijk op het leven kwam van de Denen, waarvan bijna alle ondervraagden (96%) zeiden dat ze gelukkig waren. Dit in tegenstelling tot de Duitsers die met 61% op een nederige derde plaats van onderen uitkwamen, daarmee hun reputatie als pessimisten bevestigend.

Sommige dingen zijn in elk land hetzelfde: vrouwen zijn gelukkiger dan mannen, plattelandsbewoners zijn gelukkiger dan stedelingen, en koppels zijn veel tevredener met hun leven dan alleenstaanden, net als mensen met een goed salaris in vergelijking met mensen met een laag inkomen. Wat het wetenschappelijk hoofd van de Stichting, prof. dr. Ulrich Reinhardt, vooral positief vindt is het feit dat met name de jongere generaties in heel Europa aangeven zich het gelukkigst te voelen en dat zij – zelfs in onzekere tijden – nog steeds met hoop en optimisme de toekomst tegemoetzien.

Deze resultaten maken deel uit van een veelomvattend Europees project om de perspectieven en de houding van de burgers van Europa, alsook hun hoop en hun angsten, te bestuderen.

Om dit te verwezenlijken, moedigt de stichting iedereen die geïnteresseerd is aan om www.uniteddreamsofeurope.eu te bezoeken en op te schrijven wat hun eigen persoonlijke droom voor Europa is. Misschien een wat ongebruikelijke taakstelling, vooral in het licht van de huidige situatie – om de aandacht eens niet te richten op de klachten en eisen van de Europese burgers, maar juist hun dromen en wensen centraal te stellen. Maar dat is net zo fascinerend en net zo noodzakelijk, als het erom gaat de juiste prioriteiten te stellen met betrekking tot de toekomst van het “Project Europa”.

Plaats een reactie