Persoonlijk aanspreekpunt voor patiënt met kanker in Medisch Centrum Alkmaar

Eén persoonlijk aanspreekpunt voor patiënten met kanker: dat is wat Medisch Centrum Alkmaar wil bereiken met de aanstelling van casemanagers. Dit zijn gespecialiseerde zorgverleners die patiënten met kanker op elk moment in het behandelproces in het ziekenhuis bijstaan. Zij vangen patiënten op bij slecht nieuws en begeleiden hen bij vervolgonderzoek en de vaak intensieve behandeling. Ook hebben zij een groot aandeel in goede voorlichting en begeleiding. De eerste casemanagers starten hun werkzaamheden voor patiënten met longkanker, hoofd-halstumoren, hersentumoren en tumoren van prostaat en urinewegen.

Oncologische patiënten kunnen tijdens het gehele traject van diagnose, behandeling tot nazorg met diverse behandelaars te maken krijgen. Soms bleek het voor patiënten onduidelijk te zijn bij wie zij met hun vragen terecht konden. Omdat de casemanagers voortaan als vast aanspreekpunt fungeren, kunnen zij ze zelf beantwoorden of zorgen dat vragen op de juiste plaats terechtkomen. Bovendien is de drempel voor patiënten laag om vragen te stellen. Patiënten kunnen bij de casemanagers terecht tijdens verpleegkundige spreekuren. Ook zijn zij telefonisch op werkdagen tijdens kantooruren goed te bereiken.

Het is de bedoeling dat in de loop van 2010 in het MCA ook voor andere kankersoorten casemanagers worden aangesteld.

Plaats een reactie