Niet altijd meer personeel nodig in kleinschalige dementiezorg

Voor kleinschalige zorg voor mensen met dementie is niet altijd meer personeel nodig dan in grootschalige verpleeghuiszorg. Dit blijkt uit het rapport ‘Monitor Woonvormen Dementie’ van het Trimbos-instituut. Bovendien heeft kleinschalige zorg een positieve invloed op de kwaliteit van leven van de bewoners, onder meer omdat ze bijvoorbeeld vaker worden betrokken bij activiteiten. Medewerkers in kleinschalige zorg hebben meer plezier in hun werk. Het rapport wordt vanmiddag om half vijf overhandigd aan het Ministerie van VWS die de Monitor financiert.

Momenteel zijn er veel ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Zo wordt vaker overgegaan op kleinschalige woonvormen, is de zorgzwaartepakketfinanciering ingevoerd en is er steeds meer druk om de zorgkwaliteit te verbeteren terwijl werving en behoud van personeel vaak lastig is. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de geleverde zorg, plezier in werk van het personeel en de kwaliteit van leven van bewoners? En wat zijn de gevolgen voor de personele bezetting? Dat zijn onderwerpen waarop de Monitor Woonvormen Dementie, die in 2008 is gestart, zicht biedt.

Personeelsinzet
In de Monitor is gekeken of de grootte van woonvoorzieningen voor mensen met dementie van invloed is op de toekomstige vraag naar zorgpersoneel. Vaak wordt verondersteld dat voor kleinschalige woonvoorzieningen meer personeel nodig is. Toch heeft een toename van kleinschalige woonvoorzieningen niet altijd een toename van de personeelsinzet als resultaat vergeleken met de wijze waarop de verpleeghuiszorg nu is georganiseerd. Toekomstscenario’s laten zien dat de vraag naar verzorgend en ondersteunend personeel minder zal stijgen wanneer kleinschalige zorg in woonvoorzieningen voor ten minste 48 bewoners wordt gerealiseerd. Momenteel kennen we een combinatie van verschillende typen groot- en kleinschalige woonvoorzieningen.

Opzet Monitor
Aan de Monitor Woonvormen Dementie hebben 136 woonvoorzieningen meegedaan; van grootschalige verpleeghuizen en PG-units in verzorgingshuizen tot verschillende typen kleinschalige woonvoorzieningen. De mate waarin en de manier waarop kleinschalige zorg aangeboden wordt, blijkt sterk te variëren. Zo wordt er behalve in kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk, ook kleinschalige zorg binnen grootschalige verpleeghuizen geleverd.

Het Trimbos-instituut hoopt de Monitor Woonvormen Dementie voort te kunnen zetten. Dat is van belang om ook toekomstige trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie te volgen en de consequenties op langere termijn in kaart te brengen.

De publicatie ‘Monitor Woonvormen Dementie’

Een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie’ is een uitgave van het Trimbos-instituut. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. De uitgave is te bestellen via de webshop via www.trimbos.nl/webwinkel met artikelnummer AF0937.

Plaats een reactie