Percentage buitenlandse studenten in Nederland blijft stijgen

Het percentage buitenlandse studenten in Nederland blijft stijgen. Een op de tien studenten aan de universiteiten kwam in het afgelopen studiejaar uit het buitenland. Vijf jaar geleden was dit nog maar 7%, oftewel een op de veertien.

Bij het hbo was de stijging kleiner: van 6% in 2006 tot 6,5% nu. Anders gesteld: er zijn steeds meer buitenlandse studenten aan universiteiten, het aantal in het hbo is stabiel.

In het hbo volgt begrijpelijkerwijze het overgrote deel van de buitenlandse studenten een bacheloropleiding. In het wo is er meer balans. Als we kijken naar instroom dan zien we dat het aantal masterstudenten aan universiteiten sneller stijgt dan het aantal bachelorstudenten. Dat blijkt uit de publicatie ’Mobiliteit in beeld 2011’, die de Nuffic voor de tweede keer uitgeeft. Alles bij elkaar gaat het om 81.700 buitenlandse studenten in Nederland.

Nederlandse studenten in 80 landen
De meest recente cijfers over het aantal Nederlandse studenten dat in het buitenland een opleiding volgt, dateren uit het studiejaar 2007-2008. Er stonden 16.000 studenten aan een buitenlandse universiteit ingeschreven. 26.500 studenten gingen voor een kort studieverblijf naar het buitenland. Het totaal komt daarmee op 42.500.

Het Verenigd Koninkrijk (5.800), België (4.450), Duitsland (2.100), de Verenigde Staten (1.700) en Spanje (1.350) waren de meest geliefde studiebestemmingen. Maar de Nederlanders waren verspreid over 80 landen en 1.450 verschillende instellingen voor hoger onderwijs. Verreweg de meeste studenten kozen een bestemming binnen Europa. 400 gingen er naar de allerverste bestemming: Nieuw-Zeeland.

1,2 procent
Volgens schattingen van de UNESCO studeren er ter wereld ongeveer 2,7 miljoen studenten buiten hun eigen land. Het aandeel van Nederland daarin steeg tussen 2000 en 2008 van 0,7% tot 1,2%. Dat is een groei van 70%.

Het landbouw- en het kunstonderwijs ontvangen in Nederland de grootste percentages buitenlandse studenten. In absolute getallen bezetten de economie- en bedrijfskundeopleidingen de eerste plaats.

Ook groeit het aantal studenten afkomstig uit de BRIC-landen, de opkomende economieën Brazilië, Rusland, India en China, waar Nederland met Nuffic Netherlands Education Support Offices (Nuffic Neso’s) speciale wervingsactiviteiten onderneemt.

Buitenlandse studenten uit 61 landen
Alles bij elkaar studeren aan Nederlandse universiteiten en hogescholen studenten uit 61 landen. Duitsland staat aan de top als herkomstland van buitenlandse studenten. 46% van het totaal komt daarvandaan, oftewel 24.750 studenten. China staat op de tweede plaats met 5.450 studenten en België op de derde met 2.650 studenten. Daarna volgen Spanje, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.

Bulgarije, Turkije, Griekenland en Polen zijn de laatste jaren sterke stijgers. In absolute getallen gaat het respectievelijk om 1.450, 1.400, 1.100 en 1.400 studenten. De instelling met het grootste percentage buitenlandse studenten is de Maastricht University (42,9%), gevolgd door Codarts, Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam (41,3%) en de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie (40%). Ook in absolute aantallen is de Maastricht University koploper met 6.095 studenten, maar dan wordt zij gevolgd door twee grote hogescholen, Fontys en Saxion, die er in 2010-2011 respectievelijk 3.628 en 3.285 ontvingen.

8.400 studenten verbleven in Nederland in het kader van het Erasmusprogramma van de EU, dat beurzen geeft voor korte studieverblijven.

Nederland netto-ontvanger
Dat er meer studenten uit het buitenland naar Nederland komen dan er uit ons land de grens over gaan voor een hogere opleiding, is niet verwonderlijk. Dit is in vrijwel alle kleinere landen zichtbaar. Zij hebben nu eenmaal erg veel buitenland. In Nederland is het verschil aanzienlijk: er komen ongeveer tweemaal zoveel studenten het land binnen als er vertrekken. Dit is overigens vergelijkbaar met Zwitserland of Oostenrijk. Het verschil is echter weer kleiner dan in het Verenigd Koninkrijk.

Vanwaar de honkvastheid van de Nederlandse studenten? Een belangrijke factor hierbij is dat men in ons land zelf een buitengewoon breed aanbod aan opleidingen vindt, dat internationaal gezien hoog wordt aangeslagen. Toch meent de Nuffic dat nog veel studenten zich niet realiseren welke kansen er voor hen in het buitenland liggen. Zij promoot daarom het studeren in het buitenland, met als kern de steeds geactualiseerde website www.wilweg.nl.

Downloaden: Mobiliteit in beeld 2011 – Internationale mobiliteit in het Nederlandse hoger onderwijs.

Plaats een reactie