Per 1 september: één kinderhartcentrum

Per 1 september verplaatst het UMC St Radboud alle cardiochirurgische ingrepen en catheterinterventies bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen (AHA) naar het UMC Utrecht. Daarmee is het Kinderhartcentrum van het UMC Utrecht een van de grootste van het land, met naar verwachting bijna 400 hartoperaties per jaar. Patiënten uit de regio Nijmegen kunnen voor intake, controles en polikliniekbezoek gewoon terecht in het UMC St Radboud. De kinderhartcentra van Utrecht en Nijmegen zijn in april van dit jaar een samenwerkingsverband aan gegaan. Beide ziekenhuizen willen de patiëntjes en ouders in de regio toegankelijke en bereikbare zorg van hoogwaardige kwaliteit bieden. Door de operaties over te dragen, voldoet het kinderhartcentrum van het UMC Utrecht aan de eisen van de minister; Klink vindt dat elk kinderhartcentrum minimaal 375 hartoperaties per jaar moet uitvoeren om de vaardigheden van de artsen op peil te houden. Het centrum bestrijkt de regio Utrecht, Noord-Brabant Oost, Gelderland, Limburg en Overijssel. In dit gebied woont bijna vijftig procent van alle 0-20 jarigen in Nederland; ongeveer 1,6 miljoen.

De toename heeft grote invloed op de benodigde bezetting in de operatiekamer, de intensive care en de verpleegafdelingen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het UMC Utrecht, waar het Wilhelmina Kinderziekenhuis deel van uitmaakt, bereidt een grote campagne voor om ervaren verpleegkundigen te werven.

Alle ouders van Nijmeegse hartpatiëntjes zijn inmiddels ingelicht over de verplaatsing van de operaties. Voor hen wordt bovendien medio september een informatiebijeenkomst in het UMC St Radboud georganiseerd.

Plaats een reactie