Peoplemanagement belangrijk voor prestaties en tevredenheid medewerkers

Medewerkers die zich in hun werk beter ondersteund voelen, leveren meer inzet en dragen daarmee bij aan de prestaties van hun team en de organisatie. Dit betekent dat het loont om te investeren in ondersteuning van medewerkers.

Zowel medewerkers als organisatie plukken daarvan de vruchten: meer werktevredenheid en betere prestaties. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Eva Knies.

Leidinggevenden spelen door middel van hun peoplemanagement-activiteiten een belangrijke rol in de totstandkoming van die ondersteuning. Zij zijn verantwoordelijk voor de toepassing van HR-beleid, zoals het ondersteunen van medewerkers op het gebied van opleiding, het voeren van beoordelingsgesprekken en het maken van afspraken om een goede werk-privé balans te realiseren. Daarnaast is ook leiderschapsgedrag van leidinggevenden belangrijk. Het tonen van belangstelling voor het functioneren van een medewerker, het uitspreken van waardering en het stimuleren van ontwikkeling zijn daarvan voorbeelden.

Knies laat zien dat medewerkers die zich op beide aspecten ondersteund voelen, meer bekwaam en gemotiveerd zijn voor hun werk en ook meer mogelijkheden krijgen om goed te presteren. Medewerkers die beter kunnen, willen en mogen presteren, leveren als gevolg daarvan meer inzet in hun werk.

Het loont dus om te investeren in peoplemanagement-activiteiten gericht op de ondersteuning van medewerkers. Hoewel het beeld dat medewerkers hebben van peoplemanagement voornamelijk wordt gekleurd door de activiteiten van hun direct leidinggevende, is het cruciaal dat het belang van peoplemanagement wordt erkend door de organisatie, in het bijzonder door het management op alle niveaus. Pas als voor alle betrokkenen duidelijk is dat peoplemanagement niet vrijblijvend is, kunnen de potentiële opbrengsten ervan worden gerealiseerd.

Promotie
Promovendus: Eva Knies
Faculteit: Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie
Proefschrift: Meer waarde voor en door medewerkers
Promotor 1: Prof. dr. Peter Leisink
Datum en tijd: 4/4/2012, 10:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie