Pegasys: Terugroeping Pegasys door scheurtjes in spuit

In een klein aantal spuiten met het geneesmiddel Pegasys (peginterferon alfa-2) zijn haarscheurtjes aangetroffen. Hierdoor kan niet worden gegarandeerd dat de spuiten altijd steriel zijn. Daarom is besloten om het materiaal dat al is gedistribueerd naar groothandels, ziekenhuizen en apotheken uit voorzorg vrijwillig terug te halen en het aangetaste materiaal te vernietigen.

Dit schrijft de firma Roche in een brief, een zogenaamde ‘Direct Healthcare Professional Communication (DHPC)’. De brief met belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar MDL artsen, lever-internisten, apotheken, ziekenhuisapotheken en apotheekhoudende huisartsen.

Het betreft een vrijwillige ‘recall’ van twee batches van Pegasys (peginterferon alfa 2a) voorgevulde spuit (180 mcg/0,5ml), batches B1208 en B1209. Pegasys wordt voorgeschreven bij hepatitis (leverontsteking) B en C. Patiënten kunnen de Pegasys spuiten die zij al in hun bezit hebben blijven gebruiken. In de brief worden aanbevelingen gedaan om een mogelijke tijdelijke verminderde beschikbaarheid van de 180 mcg/0,5 ml spuiten te ondervangen.

Meer informatie: Download de DHPC voor Pegasys

Plaats een reactie