Pedagogisch medewerkers te vaak en te lang alleen op groep

Meer dan de helft van de pedagogisch medewerkers (56 procent) in de kinderopvang geeft aan regelmatig alleen te staan op een groep met meer dan het aantal toegestane kinderen.

Dit blijkt uit een onderzoek van Abvakabo FNV onder 508 pedagogisch medewerkers. Sinds vorig jaar, toen Abvakabo FNV eenzelfde onderzoek deed, is er nauwelijks iets verbeterd. De kwaliteit van de kinderopvang hangt sterk samen met het aantal pedagogisch medewerkers op een groep. Ook de veiligheid staat ernstig onder druk als er te weinig medewerkers per groep zijn.

Convent kinderopvang
In het Convenant Kinderopvang hebben werkgevers en ouders afspraken gemaakt over de kwaliteit van de kinderopvang. De ‘beroepskracht-kindratio’ in het convenant bepaalt hoeveel kinderen, van welke leeftijd en op welke tijden er maximaal per medewerker in een groep mogen. Voor kinderopvangorganisaties die meer dan tien uur op een dag open zijn geldt de regel dat zij hoogstens drie uur per dag minder medewerkers mogen inzetten dan volgens de ‘beroepskracht-kindratio’ is vereist. In de zogenaamde spitsuren in de middag en in de ochtend mag er niet worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio’. Abvakabo FNV ageert al langer tegen het convenant dat onduidelijk is en dat nu al teveel toestaat dat medewerkers alleen staan op een groep.

Resultaten onderzoek
Uit het onderzoek van Abvakabo FNV blijkt dat regelmatig wordt afgeweken van de ‘beroepskracht-kindratio’. Zo staan de medewerkers vaak meer dan de toegestane drie uur per dag alleen op de groep. Er zijn zelfs medewerkers die aangeven wel eens 8 of 9 uur alleen te staan. Corrie van de Brenk, vice-voorzitter Abvakabo FNV: ‘Ik maak me echt zorgen. De afspraken in het convenant zijn nu al de ondergrenzen, als dan ook nog eens blijkt dat veel kinderopvangorganisaties zich niet aan de regels houden dan wordt het wel heel schrijnend.’

Aanscherping regels
Werkgeversorganisaties en ouderorganisatie(s) zullen in januari komen met een nieuw convenant. Abvakabo FNV vreest dat de marktpartijen in het nieuwe convenant niet voor verbeteringen zullen zorgen. Sterker nog met de aangekondigde bezuinigingen op de kinderopvang komt de kwaliteit nog verder onder druk te staan.

Abvakabo FNV wil dat de Minister Kamp van Sociale Zaken ingrijpt en de kwaliteit niet langer enkel aan de markt overlaat. Abvakabo FNV, als vertegenwoordiger van de werknemers in de sector, kreeg vorig jaar de toezegging van de toenmalig staatssecretaris dat de vakbond betrokken zou worden bij de verbetering van de regels. Hoogste tijd dus om gezamenlijk aan de slag te gaan.

Plaats een reactie