Pedagogisch-didactische visie verschilt per middelbare school

Schoolleiders in het voortgezet onderwijs nemen steeds meer het initiatief om het onderwijs op hun school te vernieuwen. Zij doen dit naar aanleiding van landelijk beleid, maatschappelijke veranderingen, schoolinterne ontwikkelingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. De gewenste vernieuwingen hebben vaak consequenties voor het pedagogisch-didactisch handelen van docenten.

Het proefschrift van Yvette Sol doet verslag van zes studies naar het huidige en gewenste handelen van docenten. Sol constateert dat docenten over een breed handelingsrepertoire beschikken dat ook door leerlingen wordt gewaardeerd. Docenten verschillen echter onderling sterk en de onderwijsconcepten van hun scholen zijn vaak gebaseerd op uiteenlopende ideeën.

Om de professionele ontwikkeling van docenten en de vormgeving van vernieuwingen op school te bevorderen, wordt aanbevolen het onderwijsconcept meer samenhang en richting te geven en schoolleiding en docenten en docenten onderling meer in dialoog te laten gaan over het op de school gewenste handelen.

Promotie
Promovendus: Yvette Sol
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: Pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het voortgezet onderwijs
Promotor 1: Prof. dr. K.M. Stokking
Promotor 2: Prof. dr. K.M. Stokking
Datum en tijd: 8/5/2012 10:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie