Patiëntvriendelijkere manier om Alzheimer op te sporen

Vroegtijdige opsporing van onder andere de ziekte van Alzheimer kan binnenkort patiëntvriendelijker plaatsvinden. Het is dan niet meer nodig om, zoals nu gebruikelijk, zowel een PET scan van de hersenen te maken, als een grote hoeveelheid bloed af te nemen. Onderzoeker Jurgen Mourik onderzocht een nieuwe meetmethode die alle informatie direct uit de PET scan haalt. Tot voor kort werd deze informatie uit herhaalde bloedafname verkregen. Met de nieuwe meetmethode halen artsen nu alle benodigde informatie direct uit de scan. Mourik promoveert op 9 december aan VU medisch centrum in Amsterdam.

De nieuwe meetmethode van Mourik is voor patiënten een waardevolle aanvulling op de bestaande onderzoeksmethoden. Het afnemen van bloed is namelijk een belemmering in het onderzoek en met name voor oudere mensen, minder prettig. Enerzijds omdat er een redelijke hoeveelheid bloed (250 ml.) wordt afgenomen en anderzijds omdat dit gebeurt via een katheter in de polsslagader. De ontwikkelde meetmethode maakt de PET beelden scherper, haalt informatie betreffende het bloed direct uit de PET beelden en corrigeert bovendien deze beelden voor bewegingen van patiënten tijdens het maken van de scan. Artsen hoeven daardoor niet meer bloed van de patiënt af te nemen, omdat ze de benodigde informatie nu rechtstreeks uit de scan zelf kunnen halen.

Veel onderzoek naar vroegtijdige opsporing van bepaalde ziekten en het ontwikkelen van stofjes om die ziekten op te sporen maken gebruik van de PET scan en bloedafname. Denk hierbij aan de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. De eerste resultaten van het onderzoek zijn bijzonder positief. Om deze nieuwe manier van meten definitief door te kunnen voeren is nog wel meer onderzoek nodig. De vervolgstudie is inmiddels ook in gang gezet en de verwachting is dat in 2010 meer resultaten beschikbaar komen.

PET-scan
Positronemissietomografie (PET) is een beeldvormende techniek waarbij een kleine hoeveelheid radioactieve stof via een infuussysteem in de arm wordt gespoten. Met behulp van een speciale camera die de straling kan meten wordt een driedimensionaal beeld van de stof in het lichaam gevormd. Door opname van de stof in de hersenen te relateren aan de door het bloed aangevoerde radioactieve stof kan een bepaalde functie van de hersenen nauwkeurig worden gemeten.

Plaats een reactie