Patiëntvriendelijker ziekenhuiszorg door specialisatie

Voor kortere wachttijden en betere coördinatie van zorg zouden ziekenhuizen hun zorg anders moeten organiseren. Daarvoor moet feitelijk de hele ziekenhuisstructuur op de schop, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL en Maastricht Universitair Medisch Centrum waarop Leti Vos 8 oktober promoveert aan de Universiteit van Maastricht.

Lange wachttijden voor een afspraak in het ziekenhuis en gebrekkige afstemming tussen zorgverleners zijn al jaren belangrijke verbeterpunten om de ziekenhuiszorg patiëntvriendelijker te maken. In haar proefschrift stelt Leti Vos, dat patiëntvriendelijk werken en kwalitatief goede en betaalbare zorg te realiseren zijn als ziekenhuizen overgaan van de traditionele organisatie in specialistische afdelingen naar een procesgerichte organisatie. Dit vraagt om specialisatie in een beperkt aantal aandoeningen.

Zorgplicht
Dat de stap van de functionele organisatie in specialistische afdelingen naar een procesgerichte organisatie van de ziekenhuiszorg zoveel voeten in de aarde heeft en moeizaam tot stand komt, wortelt in de wet- en regelgeving van de zorg. Een procesgerichte organisatie van ziekenhuiszorg vraagt om specialisatie in bepaalde patiëntengroepen met voldoende volume – waardoor medisch specialisten voldoende ervaring opdoen en het aantal complicaties en de ligduur verminderen. Tegelijkertijd is ieder ziekenhuis echter verplicht aan alle patiënten zorg te verlenen. Bovendien vraagt specialisatie in patiëntengroepen om een groter verzorgingsgebied, terwijl zorg beschikbaar moet zijn binnen redelijke afstand en tijd.

Totale ziekenhuisstructuur
Vanwege deze dilemma’s hebben actieprogramma’s zoals Sneller Beter zich waarschijnlijk tot nu toe beperkt tot het optimaliseren van specifieke zorgprocessen en niet ingezet op de verandering van de organisatie van een ziekenhuis als geheel. Maar om werkelijk van de aanbodgerichte zorg te veranderen naar meer vraaggerichte zorg zouden niet alleen zorgprocessen om moeten, maar eigenlijk de totale structuur van een ziekenhuis, stelt Leti Vos. “De manier waarop ziekenhuizen tot 2005 op prestaties werden afgerekend, hield feitelijk de bestaande aanbodgerichte functionele structuur in stand. De huidige, procesgerichte financiering in DBC’s stimuleert waarschijnlijk wel de samenwerking tussen verschillende specialismen.”

Plaats een reactie