Patiënten waarderen homeopathie

Patiënten waarderen homeopathie, maar het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is niet zo positief. Hun recente rapport lijkt een desperate aanval op homeopathie volgens een beproefd patroon: ronduit beweren dat homeopathie niet werkt op grond van quasi-wetenschappelijke analyse van enkele geselecteerde onderzoeken. Juist nu het wetenschappelijk bewijs voor homeopathie internationaal steeds krachtiger wordt, roeren zich de tegenstanders opmerkelijk fanatiek.

Het KCE-rapport volgt in een reeks opvallende acties tegen homeopathie die begonnen in 2005. In dat jaar werd in het vooraanstaande medische tijdschrift de Lancet een geruchtmakend artikel geplaatst. Op grond van controversiële analyses van geselecteerde onderzoeken werd een negatief oordeel geveld over homeopathie, net als nu in het KCE-rapport. De hoofdredacteur van de Lancet kondigde triomfantelijk ‘het einde van de homeopathie’ aan. De dubieuze conclusies van de Lancet-auteurs Shang e.a. werden in een tegenartikel door een Duits-Nederlandse onderzoekstandem vernietigend onderuit gehaald. Sterker nog, statisticus Lüdtke en arts-onderzoeker Rutten toonden aan dat met een iets gewijzigde selectie van onderzoeken, de conclusies positief zouden uitpakken. Homeopathische geneesmiddelen werken bij de onderzochte ziektes even goed als reguliere medicijnen. Dit artikel werd in 2008 gepubliceerd in het gerenommeerde Journal of Clinical Epidemiology.

In 2010 adviseerde een commissie van het Britse Lagerhuis om homeopathie uit de NHS te halen. Het rapport waar ze hun aanbeveling op baseerden, oogstte veel wetenschappelijke kritiek. Het advies werd overigens niet opgevolgd door het Lagerhuis. Nog begin dit jaar organiseerde de wereldwijde anti-kwak-beweging die zich graag een wetenschappelijk aura aanmeet een ludieke, maar vinnige internationale actie tegen homeopathie op verschillende continenten, tot Australië toe.
Hun roep is luid, maar houdt geen stand. Wereldwijd zijn miljoenen patiënten tevreden over homeopathie. De laatste jaren stapelt het bewijs voor de werkzaamheid van homeopathische behandeling zich op. Bij verschillende ziekten, zoals bovenste luchtweginfecties en diarree bij kinderen in derde wereld landen is de effectiviteit van een homeopathische behandeling aangetoond. Door grootschalige onderzoeken is overtuigend bewezen dat homeopathie bij mensen met een chronische ziekte de kwaliteit van leven verbetert en het gebruik van reguliere medicijnen kan verminderen. In laboratoria is aannemelijk gemaakt, dat ook hoog-gepotentieerde oplossingen biologische effecten kunnen hebben. Veel is nog niet onderzocht en is dus nog niet bewezen. Maar hoeveel van de reguliere geneeskunde is bewezen effectief? Volgens deskundigen maximaal 25%.

Het KCE rapport geeft een aardig overzicht van de homeopathie in België. De meest met homeopathie behandelde aandoeningen zijn bovenste luchtweginfecties, angst en depressie, slapeloosheid, oorontsteking, rugpijn en vermoeidheid. Patiënten waarderen het luisterend oor, de individuele behandeling met soms wonderbaarlijke resultaten en de minimale bijwerkingen van de voorgeschreven geneesmiddelen.

Plaats een reactie