Patiënten vaker nuchter voor operatie

Het sms-systeem dat patiënten eraan herinnert dat zij nuchter bij een operatie moeten verschijnen, is een groot succes. Dat blijkt na een evaluatie in het Westfriesgasthuis in Hoorn, waar de methode is ontwikkeld en inmiddels een jaar optimaal draait.

Het aantal patiënten dat niet nuchter op de operatiekamer binnenkomt, is sinds het begin van de pilot in 2011 gedaald van acht naar minder dan één per week. Er hoeven veel minder operaties te worden uitgesteld. Patiëntveiligheid is een belangrijk speerpunt van het ziekenhuis. Het niet uit hoeven stellen van operaties scheelt veel emotioneel leed bij patiënten. Bijkomend voordeel is het effectiever omgaan met mensen en middelen en een geschatte besparing van ongeveer 200.000 euro per jaar.

Emotioneel
Harry Zonneveldt is physician assistant binnen het specialisme Anesthesiologie van het Westfriesgasthuis. Tijdens een kwaliteitsproject gedurende zijn opleiding verdiepte hij zich in het probleem van patiënten die niet nuchter op de OK verschijnen. “Mensen die voor een operatie worden ingepland, hebben voorafgaand een afspraak op de preoperatieve polikliniek. Daar krijgen ze advies op maat omtrent eet-, drink- en rookgedrag rondom de operatie. Maar als het zover is, zijn ze dat soms weer vergeten. Dan moet hun operatie op het moment dat ze bij wijze van spreken op de drempel van de operatiekamer staan, uit het oogpunt van de patiëntveiligheid alsnog worden uitgesteld. Dat is heel emotioneel voor de patiënt en betekent een grote uitdaging voor de OK-planning. Ook heeft het financieel gevolgen: denk aan leegstand van de operatiekamer, het ombouwen van de operatiekamer voor de volgende ingreep en kosten die gemaakt worden omdat de uitgestelde operatie op een later moment moet worden uitgevoerd.”

Automatisch bericht
Zonneveldt bedacht daarom een methode om patiënten daags voor de operatie per sms te benaderen. “Op de prepoli worden nu de mobiele nummers van alle patiënten genoteerd. Vanuit een computerprogramma ontvangen zij vervolgens automatisch een bericht dat hen eraan herinnert dat de operatie voor de deur staat. Degenen die ’s ochtends geopereerd worden, lezen dat ze na twaalf uur ’s nachts niet meer mogen eten en drinken; wie voor ’s middags gepland staat, mag ’s ochtends nog een licht ontbijt gebruiken. Ten slotte verwijzen we naar de folder die ze hebben meegekregen, zodat ze alles zelf nog eens na kunnen lezen. Zo gaat er een preventieve en informatieve werking vanuit.”

Breder inzetbaar
De reacties van patiënten zijn positief. “Het systeem sluit aan bij het digitale tijdperk waarin we leven. Mensen vinden het heel normaal om per sms bericht te krijgen en zijn tevreden over de manier waarop we hier als ziekenhuis gebruik van maken. Er wordt intern zelfs over gedacht om dit middel breder in te gaan zetten en patiënten ook over andere onderwerpen per sms te informeren.”

Voormeting
Andere ziekenhuizen hebben al belangstelling voor de sms-methode getoond. “Ondertussen ben ik door meerdere ziekenhuizen benaderd, waarvan een deel de methode al is gaan toepassen. Ik heb hen gevraagd om, net als wij in Hoorn hebben gedaan, een voormeting te doen, zodat het effect goed gemeten kon worden. Ook bij deze ziekenhuizen leverde het systeem positieve resultaten op.”

Plaats een reactie