Patienten tegengewerkt bij veranderen van huisarts

20% van de patiënten die willen veranderen van huisarts ervaart hierbij tegenwerking, zo blijkt uit een spoedonderzoek van OpinieCentrum dat vandaag werd uitgevoerd onder ruim 700 mensen in de leeftijd van 16 jaar en ouder.

Van de ondervraagden gaf 18% aan dat zij in de afgelopen 3 jaar, uit onvrede met hun huisarts, van huisarts zijn veranderd of geprobeerd hebben van huisarts te veranderen.

32% van alle patiënten die tegenwerking hebben ervaren geeft aan dat zij werden tegengewerkt door de huisarts zelf. Ruim 46% geeft aan dat zij tegenwerking hebben ervaren door een assistente of praktijkmedewerker en ongeveer 4% zegt het gevoel te hebben dat ze zijn tegengewerkt door hun ziektekostenverzekeraar.

De tegenwerking kwam zowel van de kant van de huisarts waar men weg wilde als van de nieuwe huisarts. Patiënten die wegwilden kregen van hun huisarts waar ze weg wilden onder andere te horen: ‘het kan niet vanwege de postcodegebieden’ en ‘een andere arts kan u onvoldoende behandelen’. Ook werd in een aantal gevallen het dossier pas na maanden naar de nieuwe huisarts doorgegeven. Bij de nieuwe huisarts werd gezegd dat de praktijk vol zat of dat de patiënt het nog maar eens eerst met de oude huisarts moest uitzoeken. In een enkel geval kreeg de patiënt met name te horen dat er een afspraak was onder de artsen om niet elkaars patiënten over te nemen.

Verreweg de meeste Nederlanders zijn wel tevreden met hun huisarts: 47% is zeer tevreden en 32% vrij tevreden. 58% van de ondervraagden heeft al meer dan tien jaar dezelfde huisarts.

Het onderzoek werd uitgevoerd n.a.v. de berichtgeving dat de Nederlandse Mededinging Autoriteit (NMa) deze week invallen heeft gedaan bij meerdere kantoren van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) omdat de NMa naar eigen zeggen veel tips heeft ontvangen van cliënten van huisartsen die aangeven dat het hen onmogelijk werd gemaakt om van huisarts te veranderen. E.e.a. zou in strijd zijn met de keuzevrijheid van patiënten.

Dit onderzoek werd uitgevoerd door OpinieCentrum, het online consumentenpanel van RSVO.

RSVO beschikt over het ISO20252 certificaat, het internationale marktonderzoek kwaliteitslabel. RSVO is gespecialiseerd in het verzamelen van data tbv van (markt & opinie) onderzoek en is actief lid van de Research Keurmerkgroep, de Marktonderzoek Associatie en ESOMAR.

Plaats een reactie