Patiënten moeten steeds verder weg voor cardiologische topzorg

Patiënten moeten voor topklinische cardiologie steeds vaker veel verder reizen dan noodzakelijk is. Ziekenhuizen die aan alle strenge kwaliteitseisen van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) voldoen voor dotteren en het plaatsen van ICD’s (defibrillator) worden desondanks door bepaalde zorgverzekeraars niet gecontracteerd. “Een zeer ongelukkige ontwikkeling”, stelt prof.dr. Martin Schalij, voorzitter van de NVVC.

De vereniging roept alle zorgverzekeraars op om de zogeheten Witte lijsten van de vereniging te volgen voor wat betreft de inkoop van topklinische cardiologische zorg en hier niet van af te wijken. Voor de grote zorgverzekeraars zijn de Witte lijsten het selectiecriterium bij hun zorginkoop. Bepaalde verzekeraars blijken de lijst te negeren, ondanks het feit dat de ziekenhuizen op deze lijst aan zware kwaliteitseisen voldoen. De NVVC sluit met de Witte lijsten naadloos aan op het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gericht op concentratie en spreiding van zorg.

“Om op de zogeheten witte lijsten te komen, moeten ziekenhuizen en cardiologische centra aan strenge kwaliteitseisen voldoen, onder andere als het gaat om het aantal behandelingen, bijvoorbeeld tenminste 600 dotterbehandelingen”, legt Martin Schalij uit. “De NVVC heeft begrip voor de positie van de zorgverzekeraar, maar als een centrum op de witte lijst staat dan voldoet het aan alle eisen zoals gesteld door het ministerie van VWS en aan de strenge kwaliteitseisen van onze beroepsvereniging.”

Deze certificering geeft de hoge mate van kwaliteit aan van het centrum, door te voldoen aan alle kwaliteitseisen van de vereniging. Deze witte lijsten vormen tevens een belangrijke aanvulling op de toetsing van de WBMV (Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen, ofwel WBMV-vergunning) door de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ).

Kwaliteit centraal
De NVVC staat voor kwaliteit van zorg voor alle patienten met hart en vaatziekten. De afgelopen jaren is het kwaliteitsbeleid en de toetsing daarvan dan ook een belangrijk onderwerp geweest. Volumenormen voor hoog risico procedures zijn gepubliceerd, kwaliteitsvisitaties zijn geprofessionaliseerd en er is een systeem van certificering van ziekenhuizen in het leven geroepen (de zogenaamde Witte Lijsten). Op dit moment bestaat er een Witte lijst voor PCI centra en een Witte lijst voor ICD centra. Centra die op deze lijst staan voldoen aan alle eisen van de vereniging voor wat betreft kwaliteit (zoals geformuleerd in richtlijnen).

Plaats een reactie