Patiënten met nierschade in Haagse regio beter beschermd

Apothekers, huisartsen en nefrologen in de regio Den Haag slaan de handen ineen om patiënten met nierschade beter te beschermen. Nierinsufficiëntie bij patiënten met diabetes wordt vaak te laat ontdekt waardoor onomkeerbare schade ontstaat. Door vroegtijdig signaleren van nierinsuffiëntie kunnen op tijd maatregelen genomen worden die verdere achteruitgang vertragen.

Op 27 oktober wordt tijdens een symposium van de Stichting Transmurale Zorg het startsein gegeven voor een nieuwe richtlijn, waarmee artsen en apothekers door samenwerking de patiënt met nierschade nog beter willen begeleiden en beschermen. Onderdeel van de richtlijn is een lijst van tien geneesmiddelen, die apothekers alleen gaan afleveren als zij de creatininewaarde van de patiënt weten en zo de juiste dosering kunnen bepalen. Huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers, internisten, klinisch chemici, specialisten ouderengeneeskunde, (specialistisch) verpleegkundigen en diëtisten zullen tijdens het symposium workshops volgen waar geleerd wordt hoe je patiënten met nierschade nog beter kunt behandelen.

Uit het HARM-onderzoek[1] is gebleken dat er 16.000 personen onnodig in het ziekenhuis belanden als gevolg van verkeerd medicijngebruik. Patiënten met een verminderde nierfunctie blijken een 3 keer zo hoog risico te hebben op schade als gevolg van geneesmiddelen. Als apothekers, zoals straks in de regio Den Haag het geval is, kunnen beschikken over de actuele nierfunctiewaarden van hun patiënten is er op dit punt een belangrijke verbetering van de medicatieveiligheid te verwachten.

Symposium Verminderen Chronische Nierschade
Woensdag 27 oktober 2010
17:00 – 21.00 uur
De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75,
2521 EN Den Haag

Plaats een reactie