Patiënten ervaren grote verschillen tussen ziekenhuizen

De Nederlandse zorgconsument ervaart de ziekenhuizen zeer divers als het gaat om zaken als kwaliteit, bereikbaarheid en bejegening. Meer dan 95% heeft een duidelijke voorkeur voor een ziekenhuis als zij daar om medische redenen heen zouden moeten. Meer dan 80% geeft aan dat deskundigheid en kwaliteit het meest van invloed is bij de keuze van een ziekenhuis. Bereikbaarheid is de tweede bepalende factor op basis waarvan mensen hun keuze maken.

De ziekenhuizen die het hoogst scoren in de mate van aanbevelen (NPS score) zijn overeenkomstig 2012 het Antonius Ziekenhuis locatie Sneek en het St Anna Ziekenhuis te Geldrop. Nieuwkomer in de top 3 is het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. Dat blijkt uit de nieuwe meting van de GfK ZiekenhuisMonitor die inzicht geeft in het hoe en waarom mensen bepaalde keuzes maken in de zorg.

Verschillen tussen ziekenhuizen
Kijkend naar verschillende afdelingen, blijkt duidelijk dat patiënten verschillen tussen ziekenhuizen ervaren. Daar waar bijvoorbeeld de spoedeisende hulp in het ene ziekenhuis in 77% van de gevallen met deskundigheid en kwaliteit wordt geassocieerd, blijkt deze zelfde afdeling in een ander centrum door 91% gekoppeld te worden aan kwaliteit. Zo is er ook een verschil in perceptie van het snel terecht kunnen per ziekenhuis. Wanneer bijvoorbeeld wordt gekeken naar de afdeling cardiologie, dan vindt in het ene ziekenhuis 58% dat ze snel op deze afdeling terecht kunnen, terwijl in een ander ziekenhuis maar liefst 90% deze afdeling hiermee associeert. Voor de afdeling orthopedie lopen tussen centra deze scores nog verder uiteen van 54% tot maar liefst 97%.

Verschillen tussen afdelingen
Ook binnen eenzelfde ziekenhuis worden verschillen per afdeling gezien op zaken als bejegening, uitstraling, telefonische bereikbaarheid en kwaliteit. Kijkend naar twee verschillende ziekenhuizen in dezelfde regio wordt bijvoorbeeld in het ene ziekenhuis de afdeling oncologie in 72% van de gevallen met kwaliteit en deskundige zorg geassocieerd en scoort de afdeling Moeder & Kind 89% op dit aspect. In het andere ziekenhuis uit dezelfde regio is deze score van waardering precies omgedraaid.

De meningen van de consumenten zijn voor een ziekenhuis belangrijk om hun beleid op af te stemmen en de juiste keuzes te maken, stelt Jan Güse, Directeur Health bij GfK. “Ziekenhuizen moeten keuzes maken hoe ze zich willen positioneren om de efficiencyslag te kunnen maken. Een juiste positionering helpt om de juiste patiënten voor een bepaald type zorg te bereiken”, aldus Güse. “Daarvoor is het belangrijk om te weten wat de zorgconsument er zelf van vindt”.

Meeste berichten social media over OLVG
Perceptie van de diverse centra wordt mede gevormd door een roerig jaar waarin diverse ziekenhuizen veelvuldig in de media zijn besproken. De GfK ZiekenhuisMonitor volgt nauwlettend hoe er via de social media over de verschillende centra wordt bericht. Dit varieert per ziekenhuis tussen de 2.000 en ruim 9.000 postings per jaar, met positieve en negatieve berichten. Consumenten uiten hun mening, soms zeer gedetailleerd en delen hun ervaringen over een ziekenhuis steeds vaker via de social media. De GfK ZiekenhuisMonitor geeft hierover per centrum inzicht. Het OLVG is met ruim 9.000 postings het meest besproken ziekenhuis het afgelopen jaar. Het gaat hierbij om berichten op allerlei social media als twitter, facebook, youtube en andere blogs en fora. Op nummer 2 staat het Rijnstate Ziekenhuis met 7.800 postings, gevolgd door het Slotervaart Ziekenhuis met ruim 6.600 berichten. Duidelijk is dat de pieken in de hoeveelheid postings bij een aantal ziekenhuizen sterk bepaald wordt door incidentele nieuwsfeiten zoals bonussen rondom bestuursleden, contracten met zorgverzekeraars, inspecties etc.

Over de GfK Ziekenhuismonitor
De GfK ZiekenhuisMonitor geeft inzicht in de het hoe en waarom mensen bepaalde keuzes maken in de zorg. De GfK ZiekenhuisMonitor wordt jaarlijks door Intomart GfK verricht onder consumenten van het GfK consumentenpanel. De exacte steekproef bedraagt N =66.875 en is landelijk gewogen waardoor de resultaten representatief zijn voor de algemene Nederlandse bevolking. De geïntegreerde social media monitor, uitgevoerd in samenwerking met Buzzcapture, brengt in kaart wat er over een bepaald ziekenhuis wordt bericht. De landelijke onderzoeksresultaten zijn gedetailleerd per ziekenhuislocatie of regio te verkrijgen.

Plaats een reactie