Patiënt met Parkinson op de fiets

Een deel van de patiënten met de ziekte van Parkinson heeft grote problemen met lopen, terwijl ze prima kunnen fietsen. Het gaat om de Parkinsonpatiënten die, terwijl ze lopen, onverwacht ‘bevriezen’ en kunnen vallen.

Neuroloog in opleiding Anke Snijders en neuroloog prof.dr. Bas Bloem van het UMC St Radboud laten dit zien in de online editie van The New England Journal of Medicine. Op de site van dit wetenschappelijke toptijdschrift staan twee filmpjes van hun hand, waarop een Parkinsonpatiënt te zien is, die enerzijds nauwelijks zelfstandig kan lopen, maar anderzijds zonder problemen een fietstocht kan maken.

Een verklaring voor dit opmerkelijke verschijnsel zou kunnen zijn, aldus Snijders en Bloem, dat de draaiende beweging van de pedalen fungeert als extern feedbackmechanisme. De fiets geeft als het ware het ritme terug aan de patiënt. Een andere verklaringsmogelijkheid is, dat er voor lopen en fietsen in het brein verschillende controlemechanismen bestaan.

Patiënten met deze vorm van Parkinson kunnen dus bij wijze van therapie, om in conditie en in beweging te blijven, prima gebruik maken van de fiets. Voor Parkinsonpatiënten die (ook) balansproblemen hebben, is fietsen helaas geen optie. Wel kan een hometrainer als therapie hen eventueel uitkomst bieden.

Plaats een reactie