Patiënt krijgt meer regie in moderne separeerruimte

Een separeerruimte waar de patiënt zelf het kleur licht, geur, geluid, sfeer en temperatuur kan beïnvloeden met behulp van een touchscreen. Wat voorheen een kaal aandoende prikkelarme afzonderingsruimte was, wordt zo een omgeving waar patiënten die in een ernstige crisis belanden en een gevaar voor zichzelf en/of de omgeving zijn, sneller tot rust komen.

Het verschil zit hem in hoe patiënten de separeer ervaren. Waar hij in het verleden geen regie had in de separeer, verlaten was van alles en iedereen en het gevoel kreeg ‘vergeten’ te worden, staat ‘regie op de eigen omgeving’ centraal in de nieuwe visie. De nieuwe separeer wordt een jaar getest op een afdeling van Palier in Den Haag, onderdeel van de Parnassia Bavo Groep.

Pilot
Dit is de eerste separeer in Europa die volgens dit concept is ingericht. Wetenschappelijk onderzoek moet aantonen of deze separeer inderdaad bijdraagt aan een sneller herstel van patiënten in crisis. Naast deze pilot lopen er diverse andere project binnen de Parnassia Bavo Groep om het gebruik van de separeer terug te dringen. Van het vroeger signaleren van een crisis tot de inzet van comfortrooms als alternatief. Uiteindelijk moeten alle maatregelen bijdragen aan een betere behandeling.

Van noodzakelijk kwaad naar onderdeel van de behandeling
De traditionele separeer is niet meer dan een kale cel. Een stressvolle en traumatische omgeving, zo vertellen patiënten die deel hebben genomen aan een onderzoek naar ervaringen in de separeer. Parnassia Bavo Groep heeft op basis van de uitkomsten geïnvesteerd in een nieuw concept dat gericht is op inrichting, sfeer en voorzieningen. Idee dat hieraan ten grondslag ligt is dat Parnassia Bavo Groep gaat van noodzakelijk kwaad naar onderdeel van de behandeling. Patiënten stabiliseren sneller in de nieuwe omgeving waardoor de verblijven in de separeer korter worden en traumatische ervaringen en onnodige stress voor de patiënt zoveel mogelijk vermeden worden.

Instellen van sfeer; geluid, kleur van het licht, geur en sfeerbeelden
Uit onderzoek blijkt dat patiënten die gesepareerd zijn behoefte hebben aan een veilige omgeving, meer grip op hun leven en iets om handen hebben. Een nieuwe inrichting en een touchscreen geven invulling aan deze behoeften.

Regie
Het touchscreen maakt voor de patiënt mogelijk zelf de sfeer van de omgeving in te stellen door toepassing van beeld, geur, geluid en kleur van de verlichting. Ook de temperatuur kan zelf ingesteld worden.

Contact
Het touchscreen maakt het mogelijk altijd contact te hebben met de verpleging. Een dagprogramma en namen van begeleiders zijn altijd zichtbaar.

Iets om handen hebben
Het touchscreen maakt mogelijk het muziek te luisteren, eenvoudige sfeerbeelden te bekijken, te tekenen of een tekst te schrijven.

Veiligheid
Bij verhoogd geluidsniveau krijgt de verpleging automatisch een seintje en kan de laatste minuut aan opnamen terug gezien worden.

Inrichting
Er is geïnvesteerd in een rustgevende omgeving middels een ‘normale’ wc, een laminaatvloer, een verwarmde ligbank die het kale matras op de vloer vervangt en rode nachtverlichting dat het dagnachtritme van de patiënt niet verstoord. Daarnaast is er uitzicht op natuur. Dit heeft een rustgevend effect.

Plaats een reactie