Patiënt en tandarts worden het kind van de rekening

De markt voor mondzorg was jarenlang gereguleerd. Prijscorrecties zijn niet toegepast en een aantal handelingen was niet langer kostendekkend. Uit een rapport van de VVAA van 9 mei 2012 blijkt dat de tandartsentarieven in de periode 2009 t/m 2012 met 1.4% per jaar zijn gestegen, achterblijvend bij de inflatie.

Uit hetzelfde rapport van de VVAA werd duidelijk dat de zorgverzekeraars in de periode 2009-2012 hun premies met gemiddeld 6.9% per jaar hebben verhoogd en dat in 2012 tot 12% hogere premies in rekening zijn gebracht met tegelijkertijd een fors lagere dekking.
Het rapport van de NZa benadrukt dat er minder contracten zijn gesloten tussen zorgverzekeraars en tandartsen. De Minister eiste juist een toename in het aantal afgesloten contracten. De fors lagere dekking speelt hierbij een hoofdrol. Er zijn duizenden beroepsbeoefenaars in de mondzorg en slechts een handvol zorgverzekeraars, geen evenwichtige situatie.
Tevens bereiken ons uit de markt berichten dat de schadelast mondzorg voor zorgverzekeraars in het eerste kwartaal juist lager is uitgevallen ten opzichte van 2011. De Nederlandse Associatie Tandartsen roept zorgverzekeraars daarom op om deze cijfers per direct bekend te maken.

Deze bevinding sluit ook aan bij het onderzoek van de universiteit van Maastricht in opdracht van Fa-Med van 26 juni 2012. Met ruim 2100 tandartspraktijken als klant is Fa-med in Nederland de grootste administratieve dienstverlener in de medische sector. Gewogen naar de relatieve omzet per verrichting, daalden de tarieven overall met 0,2% gedurende het eerste kwartaal.
Daarnaast komt uit nieuwe bevindingen naar voren dat het gemiddelde notabedrag gecorrigeerd voor inflatie met gemiddeld 3 tot 4 procent is gestegen ten opzichte van 2011.

Het is logisch dat in een jarenlang gereguleerde markt allerlei onevenwichtigheden ontstaan en dat met het vrijgeven van de tarieven deze markt in beweging komt. De markt moet zich gaan zetten en dat kost tijd. Het is net als met de publicatie van macro-economische cijfers: bij ontvangst wordt er door de markten heftig op gereageerd en als dan drie maanden later de definitieve cijfers bekend gemaakt worden, met een afwijking naar boven of beneden, dan heeft dat geen enkele nieuwswaarde meer. Maar dan is het kwaad al geschied.

Dit experiment is voor drie jaar aangegaan. Alleen onder die voorwaarde heeft de ANT dit experiment actief gesteund. Tandartsen hebben heel veel tijd moeten investeren om zich voor te bereiden op de nieuwe vorm van werken. Tevens hebben tandartsen geïnvesteerd in websites, innovatieve apparatuur en in onderzoeken om de kwaliteit beter zichtbaar te maken. Alles vanuit een perspectief dat er een situatie was om te werken aan transparantie, kwaliteit, diversificatie en innovatie.
Het is daarbij de taak van de politiek en van de Minister om een stabiel kader te creëren waarbinnen een beroepsgroep de gelegenheid krijgt aan te tonen dat zij actief kunnen meewerken aan het realiseren van een aantal doelstellingen voor de mondzorg. Om zo’n experiment na een paar maanden te laten verzanden in cijfers en rapporten die niet op elkaar aansluiten en onvoldoende zijn onderzocht op relevantie en representativiteit getuigt helaas van een uiterst onzorgvuldig bestuur ingegeven door korte termijn politieke overwegingen.
Tandartsen die hun tarieven wel zorgvuldig samenstellen, dreigen daar nu de dupe van te worden, alsmede hun patiënten.

Plaats een reactie