Pas lessen Moerdijk snel toe

Minister Opstelten moet drastisch ingrijpen in de crisisbestrijding. Het moet simpeler, helderder en efficiënter. Het onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) naar de brand bij Chemie Pack in Moerdijk is op alle fronten vernietigend.

GroenLinks wil dat het kabinet zo snel mogelijk orde op zaken stelt in de chemiesector. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil zo snel mogelijk na het reces een debat met minister Opstelten van Veiligheid.

Van Tongeren: “De veiligheid van Nederlanders moet niet afhangen van de windrichting maar van goede voorbereiding. Burgers en hulpverleners moeten voor hun veiligheid op de overheid kunnen vertrouwen. Uit dit rapport blijkt dat bij de brand in Moerdijk bijna alles is misgegaan. Zowel op landelijk niveau, als binnen de gemeente Moerdijk en de brandweer ontbrak de regie. Het rapport maakt duidelijk dat dit niet zomaar een gevalletje pech is.”

Dit kabinet wil Nederland veiliger maken, de hele Kamer steunt dat. Bij de brandweerzorg, vergunningverlening en handhaving kan veel verbeter. Er zijn veel protocollen en coördinerende organen, terwijl de professionaliteit van hulpverleners weinig benut wordt.

Chemie is een grote sector in NL, laat deze sector ook groots zijn in veiligheid. Hiervoor is samenspel tussen een strenge en geïnformeerde overheid nodig en een betrokken en vakkundige sector. Particuliere winsten moeten niet ten koste van publieke veiligheid gaan.

Dat Chemie Pack geen uitzondering is laten de rapportages van de VROM inspectie al jaren zien en werd bevestigd in de quickscan die op voorstel van GroenLinks door Staatssecretaris Atsma is uitgevoerd. Van Tongeren: “Onze complexe samenleving met haar industrieën brengt risico’s met zich mee. Overheden zijn zich daar onvoldoende van bewust. Als dat niet verandert, veranderen gecalculeerde risico’s in onverantwoorde risico’s.”Kabinet, laat deze harde conclusies niet overwaaien maar grijp ze aan om de gevaarlijkste bedrijven in Nederland echt veiliger te maken.”

Plaats een reactie