‘Pas definitie van ADHD aan’

0
665

Een belangrijke oorzaak van ADHD, de meest voorkomende kinderpsychiatrische stoornis, is een overgevoeligheid voor normale voeding. Diagnostiek en behandeling van ADHD zijn daarom hoog nodig aan vernieuwing toe. Dat stelt wetenschappelijk onderzoeker Lidy Pelsser van het ADHD Research Centrum Eindhoven in het proefschrift waarop ze op 10 oktober 2011 in Nijmegen promoveert.

ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder) is de meest voorkomende kinderpsychiatrische stoornis. Erfelijke en omgevingsfactoren spelen beide een rol bij het ontstaan van ADHD, maar de exacte oorzaak is niet duidelijk. De behandeling bestaat vooralsnog vooral uit medicatie. Meer onderzoek naar de oorzaak van ADHD is dringend nodig, zodat preventie mogelijk wordt, aldus onderzoeker Lidy Pelsser in haar proefschrift over de relatie tussen ADHD en voeding.

Zestig procent
Uit dit proefschrift, maar ook uit ander binnen- en buitenlands onderzoek, blijkt dat zowel ADHD als opstandig en brutaal gedrag (Oppositional Defiant Disorder, ODD) bij zestig procent van de kinderen door gewone voeding veroorzaakt worden. Eerder dit jaar publiceerde Pelsser de resultaten van haar onderzoek naar de effecten van een speciaal dieet, het RED-dieet, in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Het RED-dieet is een op individuele leest geschoeid dieet, waarin alle voedingsmiddelen waarop kinderen zouden kunnen reageren, gedurende vijf weken worden weggelaten. Zo kan bij een kind met ADHD worden vastgesteld of voeding z’n gedrag beïnvloedt. Als dat zo is, worden afzonderlijke voedingsmiddelen stuk voor stuk weer aan het dieet toegevoegd. Dan blijkt op welke specifieke voedingsmiddelen een individueel kind reageert met ADHD-gedrag.

Nieuwe definitie
Pelsser stelt dat de huidige definitie van ADHD niet meer voldoet. Deze zou vervangen moeten worden door food-induced (FI-) ADHD enerzijds en classic ADHD anderzijds, afhankelijk van de reactie van het kind op het RED-dieet. ‘Het effect op ADHD van het dieet blijkt groter te zijn dan het effect van medicatie,’ zegt Pelsser. ‘Bovendien werkt het dieet de hele dag, terwijl medicatie ’s ochtends nog niet is ingewerkt en ’s avonds al weer is uitgewerkt.’ Daarom zou het dieet volgens haar standaard toegepast moeten worden bij de diagnostiek van ADHD en ODD. Bij zestig procent van de kinderen zal vervolgens blijken dat er sprake is van FI-ADHD, en bij deze kinderen zou aanpassing van hun voeding onderdeel moeten zijn van de behandeling.

Symposium
Voorafgaand aan de promotie van Lidy Pelsser op 10 oktober organiseert Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie samen met het UMC St Radboud een symposium met als titel ADHD en Voeding: nieuwe kennis, nieuwe kansen! Het symposium is bestemd voor kinder- en jeugdartsen, kinderpsychiaters, GZ-psychologen, sociaal geneeskundigen en huisartsen. Zij krijgen alle ins en outs te horen van de huidige kennis over ADHD in relatie tot voeding. Sprekers zijn onder andere emeritusprof. Eric Taylor van het Kings College London Institute of Psychiatry, prof.dr. Jan Buitelaar, hoogleraar psychiatrie en prof.dr. Rutger Jan van der Gaag, hoogleraar kinderpsychiatrie; beiden verbonden aan het UMC St Radboud. Ook ouders en kinderen die het dieet gevolgd hebben, vertellen tijdens het symposium hun verhaal.