Pas beleid zorgverzekeraars aan

De KNMP is in het belang van de patiënt groot voorstander van doelmatig, effectief en veilig medicijngebruik. Apothekers zijn de medicijnexperts bij uitstek en kunnen de patiënten optimaal begeleiden bij hun medicijngebruik. Ook is de KNMP voorstander van lage en transparante medicijnprijzen.

Patiënten mogen nooit de dupe worden van financiële motieven bij de keuze voor een medicijn. Zij hebben recht op de beste zorg en begeleiding rond hun medicijngebruik. Apothekers willen en doen dit ook maar dit wordt steeds moeilijker vanwege verplichtingen die zij krijgen opgelegd van zorgverzekeraars. Deze verplichtingen rondom de prijzen van en vergoedingen voor medicijnen plaatsen apothekers voor een duivels dilemma.

De uitzending van Zembla (09.11.2012) toont aan dat apothekers door het beleid van zorgverzekeraars in de mangel worden genomen. De professionele autonomie en de expertise van apothekers zijn in het geding. De KNMP wil dat daar een einde aan komt.

De KNMP pleit in het belang van de patiënten al langere tijd voor een sterke aanpassing van het beleid van de zorgverzekeraars. Daarom heeft de KNMP uitgangspunten geformuleerd voor goede farmaceutische zorg. De KNMP is hierover in gesprek met het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars om te komen tot afspraken die leiden tot een werkbare situatie in de apotheek zodat de patiënt de zorg kan krijgen die hij verdient.

Plaats een reactie