Participatieve ergonomie niet effectief bij preventie van nek- en lage rugpijn

Participatieve ergonomie (PE) blijkt niet effectief te zijn op het verminderen van de fysieke en psychosociale werkbelasting. De methodiek voorkomt geen rug- en nekklachten en gaat gepaard met hogere kosten. PE blijkt wel effectief om werknemers met rugklachten te laten herstellen van hun klachten zo blijkt uit het onderzoek van Maurice Driessen.

Lage rug- en nekpijn komen veelvuldig voor binnen de Nederlandse beroepsbevolking en kunnen leiden tot verzuim en arbeidsongeschiktheid. De kosten van deze gevolgen van lage rug- en nekpijn kosten werkgevers en samenleving jaarlijks ruim € 3,5 miljard euro. Ergonomische maatregelen (zoals tilhulpmiddelen, instructie en nieuw kantoormeubilair) kunnen effectief zijn om deze klachten op de werkvloer te voorkómen. Echter, het is vaak lastig om zowel het management als de werknemers gemotiveerd te krijgen voor het invoeren van ergonomische maatregelen.PE is een stapsgewijze methode die gekenmerkt wordt door een actieve samenwerking tussen werknemers en de leidinggevende(n) van de afdeling. Stay@Work onderzocht de (kosten-) effectiviteit van PE op 37 afdelingen van vier grote bedrijven

Uit dat onderzoek blijkt nu dat PE niet effectief is bij het verminderen van de fysieke en psychosociale werkbelasting. In vergelijking met de controlegroep is de methodiek ook niet effectief om rug- en nekklachten te voorkomen. Verder is PE niet kosteneffectief; de methode gaat gepaard met hogere kosten en er treedt geen verschil op in het preventieve effect. Participatieve ergonomie blijkt wel effectief om werknemers met rugklachten te laten herstellen van hun rugklachten. Om de bevindingen te bevestigen is meer onderzoek nodig.

Promotiegegevens
Promovendus: M.T. Driessen
Titel proefschrift: Participatory ergonomics to prevent low back pain and neck pain at the workplace
Promotoren: prof.dr. A.J. van der Beek, prof.dr.ir. P.M. Bongers
Copromotoren: dr. K.I. Proper, prof.dr. J.R. Anema
Datum: 9 juni 2011, 15:45 tot 16:45 uur
Locatie: Aula Vrije Universiteit

Plaats een reactie