Parnassia Bavo Groep nieuwe aandeelhouder Mentalshare

De Parnassia Bavo Groep is, naast de reeds bestaande aandeelhouders Trimbos-instituut en George Avenue, toegetreden als nieuwe aandeelhouder van Mentalshare. Mentalshare is een maatschappelijke onderneming die eerstelijns psychologische zorg aanbiedt via online zelfhulpprogramma’s (e-mental health).

Deze programma’s richten zich op de preventie en behandeling van onder andere depressie, angst, stress en burnout. De e-mental health interventies die worden aangeboden door Mentalshare zijn ontwikkeld door het Trimbos-instituut, in samenwerking met universiteiten en GGZ-instellingen. De interventies zijn recent wetenschappelijk onderzocht onder de Nederlandse bevolking en bewezen effectief. De interventies worden ingezet in de eerstelijn en door werkgevers, tevens worden de interventies vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Stephan Valk, bestuursvoorzitter van de Parnassia Bavo Groep, neemt als nieuwe commissaris zitting in de Raad van Commissarissen van Mentalshare: ‘We willen als vernieuwende GGZ-instelling vooroplopen, zeker als het gaat om kwaliteit en innovatie in de zorg. Ons aandeelhouderschap in Mentalshare zal hier aan bijdragen, het creëert nieuwe mogelijkheden om kennis en expertise te bundelen.’ Jorne Grolleman, directeur Mentalshare: ‘Een prachtige mijlpaal. Dit biedt nieuwe kansen om e-mental health verder te ontwikkelen en breder te verspreiden in de GGZ en daarbuiten.’

De andere aandeelhouders van Mentalshare, het Trimbos-instituut en George Avenue zijn ook verheugd met deze ontwikkeling. ‘Het nieuwe aandeelhouderschap geeft ruimte om meer evidence based e-mental health interventies te ontwikkelen. Dit is van belang, omdat e-mental health effectief psychische klachten vermindert. Ook blijkt het kosteneffectief, omdat de behandelkosten relatief laag zijn. E-mental health kan een oplossing bieden voor het beheersbaar houden van de kosten in de GGZ’, volgens Jan Walburg, voorzitter Raad van Bestuur Trimbos-instituut en voorzitter Raad van Commissarissen Mentalshare. Matthijs Blokhuis, Operational director George Avenue en lid van de Raad van Commissarissen van Mentalshare, vult hierbij aan: ‘E- mental health levert onder meer door de laagdrempeligheid een optimaal maatschappelijk rendement en levert daarmee een grote bijdrage aan de samenleving.’

Plaats een reactie