Parkinson revalidatieprogramma in een dag gerealiseerd

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) opent het Parkinson Dagcentrum. De behandeling van de ziekte van Parkinson bestaat naast medicatie ook uit het vergroten van de zelfzorg en paramedische begeleiding. Op het Parkinson Dagcentrum worden de problemen van de patiënt in 1 dag (in plaats van in meerdere weken) in kaart gebracht en ontvangen patiënten en verwijzers behandeladviezen  waar ze direct gebruik van kunnen maken.

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte en komt in Nederland voor bij ongeveer 1:100 mensen boven de 65 jaar. Traagheid, spierstijfheid en beven zijn de meest bekende lichamelijke klachten. Het is de laatste jaren echter duidelijk geworden dat patiënten ook veel andere problemen kunnen hebben zoals depressie, problemen met slapen, veranderde seksualiteit of moeite met plassen. De ziekte kan het dagelijks functioneren in werk of het hebben van een relatie nadelig beïnvloeden. Het Parkinson Dagcentrum streeft ernaar de patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren met behulp van een gecoördineerde aanpak en begeleiding.

Hoe ziet de dag op het Parkinson Dagcentrum eruit?
Voor elke patiënt en partner wordt een eigen programma vastgesteld, omdat iedereen met de ziekte van Parkinson anders is. Tijdens de parkinsonscreeningsdag wordt de patiënt gezien door een parkinsonverpleegkundige, fysiotherapeut, neuroloog en op indicatie door een ergotherapeut, logopedist, psychiater en revalidatiearts. Mocht verdere therapie zinvol zijn, wordt in overleg met de patiënt een 1ste lijns (Parkinson-) fysiotherapeut (ergotherapeut, logopedist) in de buurt van de patiënt benaderd.

Informatiemiddag
Op 13 april wordt een informatiemiddag over de ziekte van Parkinson, over de behandeling en ook over het Parkinson Dagcentrum georganiseerd in het SLAZ voor patiënten, familie, verpleegkundigen, therapeuten en andere belangstellenden. Gegeven door neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en de parkinsonverpleegkundige van het SLAZ. De Parkinson Vereniging en MEE zijn ook aanwezig.

Plaats een reactie