Parel voor meting effectiviteit van lichttherapie

Dr. Dominic Robinson in het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum heeft op 2 november 2012 de ZonMw Parel ontvangen uit handen van drs. Hans de Groene, algemeen directeur van NWO. Het team van Robinson ontwikkelde een techniek om te meten of lichttherapie (fotodynamische therapie, PDT) effect zal hebben.

Fotodynamische therapie (PDT) is de behandeling van kanker en sommige oog- en huidaandoeningen met laserlicht, in combinatie met een middel dat cellen gevoelig maakt voor licht (de ‘photosensitizer’). De behandeling is pas effectief wanneer er voldoende licht, zuurstof en photosensitizer op de juiste plaats terechtkomen. Dat lukt niet altijd. Bij PDT van oppervlakkige tumoren in het hoofd-halsgebied met de photosensitizer Foscan bijvoorbeeld mislukten tot dusver 10 tot 15 procent van alle behandelingen. Kort na behandeling was niet duidelijk of de therapie geslaagd was of niet.

Het team van Robinson slaagde erin om een patiëntvriendelijke meting te ontwikkelen van de hoeveelheid photosensitizer in de tumor. De meting vindt plaats met hetzelfde licht dat bij de behandeling gebruikt wordt. Dankzij dit onderzoek kan men nu bij elke patiënt die PDT ondergaat, direct bepalen of de behandeling ook effectief zal zijn. Als er te weinig photosensitizer in de tumor terechtgekomen is, kan de behandeling worden herhaald. Wanneer bloedingen het laserlicht tegenhouden, biedt uitstel van de PDT vaak uitkomst.

In het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam is de nieuwe meting onderdeel van de normale PDT geworden. Ook in internationale onderzoeken naar PDT wordt de nieuwe meettechniek gebruikt. De meting kan ook de verdere ontwikkeling van PDT bevorderen. Het onderzoek is gefinancierd door het ZonMw-programma Translationeel Onderzoek, dat gericht is op de noodzakelijke vertaalslag van laboratorium naar kliniek.

Meer informatie
Meting maakt lichttherapie efficiënter

Plaats een reactie