Pandemrix: Geen maatregelen nodig

Er is onvoldoende bewijs om een oorzakelijke relatie tussen het gebruik van Pandemrix (griepvaccin) en narcolepsie (slaapziekte) te veronderstellen. Dit concludeert het Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) van het Europese geneesmiddelenbureau EMA waarin het CBG is vertegenwoordigd op basis van alle beschikbare gegevens.

De CHMP vindt de balans werkzaamheid – risico’s nog steeds positief en ziet op dit moment, hoewel herbeoordeling nog niet is afgerond, geen reden om tijdelijke maatregelen te treffen.

De herbeoordeling door de CHMP werd noodzakelijk na meldingen van narcolepsie bij patiënten in de leeftijd van 5 tot 49 jaar die zijn gevaccineerd met Pandemrix. Op 17 september 2010 waren er 81 meldingen gedaan die narcolepsie suggereerden.

Het merendeel van deze meldingen was afkomstig uit Zweden en Finland. De CHMP verwacht de herbeoordeling binnen drie tot zes maanden te kunnen afronden.

Meer informatie: European Medicines Agency updates on the review of Pandemrix and reports of narcolepsy

Plaats een reactie