Palliatieve zorg voor kankerpatiënten van hoge kwaliteit

De European Society for Medical Oncology (ESMO) heeft eergisteren een prestigieuze award uitgereikt aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De award wordt toegekend aan ziekenhuizen die op kwalitatief hoog niveau de palliatieve zorg integreren met de oncologische zorg. Het UMCG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze award heeft ontvangen.

Het ESMO Designated Centers of Integrated Oncology and Palliative Care accreditatie-programma bestaat sinds 2003 en kent awards toe aan oncologische centra die de palliatieve zorg op hoog niveau tot een vast onderdeel hebben gemaakt van hun dagelijkse taken en werkzaamheden.

De richtlijnen waaraan je als centrum moet voldoen zijn onder andere het integreren van palliatieve zorg in de bestaande nationale kwaliteitseisen van oncologische zorg en het opleiden en coachen van medisch oncologen en andere medisch specialisten om zelf palliatieve zorg te kunnen bieden aan patiënten. Het UMCG voldoet aan deze criteria. De accreditatie is drie jaar geldig en kan dan opnieuw aangevraagd worden. An Reyners is medisch oncoloog en voorzitter van het Palliatief Team en heeft namens het UMCG in Milaan de award in ontvangst genomen.

Kwaliteit van leven

Palliatieve zorg is de zorg die geboden wordt aan mensen bij wie geen genezing meer mogelijk is. Deze zorg wordt geboden in de terminale fase, in het ziekenhuis of thuis, maar ook als er nog op de ziekte gerichte behandelingen mogelijk zijn. Patiënten en hun naasten krijgen van een multidisciplinair team adviezen over hoe ze om kunnen gaan met symptomen die vaak voorkomen bij ongeneeslijke zieke mensen, zoals pijn, misselijkheid, kortademigheid, slapeloosheid of angst.

Het multidisciplinaire team dat zich binnen het UMCG bezig houdt met palliatieve zorg bestaat uit vertegenwoordigers van zowel medische disciplines, (een nurse practitioner, een vertegenwoordiger van UMC Groningen Thuis, een internist/geriater, een longarts, een radiotherapeut, een anesthesioloog en de behandelend arts), als uit leden die psychosociale en/of spirituele adviezen kunnen geven (maatschappelijk werker en geestelijk verzorger).

Om er voor te zorgen dat de zorg ook thuis uitgevoerd kan worden, maakt ook een huisarts onderdeel uit van het team. Het UMCG is in 2005 gestart met het op deze wijze bieden van palliatieve zorg voor de patiënten die behandeld worden in het UMCG en is ook bereikbaar voor advies over patiënten uit de regio. In vijf jaar tijd is de zorg van dusdanig hoge kwaliteit dat het internationale erkenning heeft opgeleverd.

Plaats een reactie