Palliatieve geneeskunde verbetert kwaliteit van leven en van sterven

Palliatieve zorg is niet alleen belangrijk voor terminale patiënten, maar ook voor chronisch zieken met moeilijk behandelbare symptomen. Door palliatieve zorg al vroegtijdig in het behandelplan van ongeneeslijk zieken op te nemen, kan de kwaliteit van leven èn van sterven sterk verbeteren. Onderzoek naar en behandeling van moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn vormen de basis van het relatief nieuwe medische vakgebied palliatieve geneeskunde. Op 15 april komen palliatieve deskundigen uit de hele wereld bijeen in Nijmegen om de nieuwste inzichten uit te wisselen.

Spreekuur pijntherapie
Het UMC St Radboud begon 25 jaar geleden met een poliklinisch spreekuur pijntherapie, dat zich speciaal richtte op de behandeling en bestrijding van pijn. Daarmee liep Nijmegen in Nederland voorop. Dit spreekuur heeft zich ontwikkeld tot een behandel- en onderzoekscentrum voor pijn en palliatieve geneeskunde, dat tot de meest vooraanstaande ter wereld behoort. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het UMC St Radboud op 15 april aanstaande een internationale conferentie over pijn en palliatieve geneeskunde.

Onderzoek
De voorzitter van de conferentie is prof.dr. Kris Vissers, als hoogleraar palliatieve zorg en pijnbestrijding verbonden aan het UMC St Radboud. ‘Palliatieve geneeskunde is een afzonderlijk medisch vakgebied geworden, waaraan allerlei disciplines een bijdrage kunnen leveren,’ zegt hij. ‘Het gaat niet meer alleen om zorg en behandeling, maar ook om fundamenteel en experimenteel klinisch onderzoek. Bijvoorbeeld naar de dieperliggende oorzaken van pijn, naar het mechanisme van pijn en naar de effecten van medicijnen en van andere behandelingen. Alles met de bedoeling om zowel de kwaliteit van het leven als de kwaliteit van het sterven van patiënten met pijn en andere moeilijk behandelbare symptomen te verbeteren.’

De conferentie richt zich op alle behandelaars van patiënten, die kampen met pijn als één van de symptomen. Het doel is te bevorderen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden voor het wereldwijd verbeteren van de pijnbestrijding en voor een goed omlijnde invulling van het vakgebied palliatieve geneeskunde.

Placebo-effect
Het programma bestaat uit drie plenaire lezingen en drie parallelle programma’s: over pijn, over palliatieve zorg en over cognitie en gedrag. Prof. Fabrizio Bennedetti uit Turijn houdt een plenaire lezing over het placebo-effect en welke veranderingen er optreden in het brein van de patiënt als gevolg van het behandelritueel. Voor een nieuwe visie, waarbij pijn niet zo zeer wordt gezien als een symptoom maar als een neurodegeneratieve ziekte, pleit prof. A. Vania Apkarian uit Chicago op basis van zijn onderzoek naar chronische pijn. In het programma over cognitie en gedrag komt aan de orde, hoe fysiotherapie, pijneducatie en angstbeheersing de pijn gunstig kunnen beïnvloeden.

Zie voor het volledige programma en aanvullende informatie: www.optimalroad.org.

Plaats een reactie