Pakketmaatregelen AWBZ vragen om nieuwe initiatieven

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten meldt opnieuw, in een brief aan de Tweede Kamer, tevreden te zijn over de effecten van de pakketmaatregelen in de AWBZ. Ouderenorganisatie PCOB is, samen met ouderen- en cliëntenorganisaties Unie KBO, NOOM, LOC Zeggenschap in Zorg en NVOG, minder positief. Deze organisaties vinden de conclusies van de staatssecretaris kil. Zij zoeken zelf actief naar oplossingen voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.

Juist op 5 april 2011 nemen deze ouderen- en cliëntenorganisaties hun verantwoordelijkheid, door het organiseren van een ‘inspiratiedag’. Tijdens deze dag worden nieuwe ideeën en ervaringen uitgewisseld, met als hoofddoel dat mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In dat licht zijn de conclusies in de brief van de staatssecretaris geen inspiratiebron.

In de brief grijpt de staatssecretaris terug op een monitor die de ouderen- en cliëntenorganisaties de afgelopen twee jaar gezamenlijk hebben gehouden. Volgens de staatssecretaris blijkt uit deze peilingen dat de meeste mensen een oplossing hebben gezocht en gevonden. Zij meldt er echter niet bij dat die oplossing voor veel mensen slechts geldt voor de korte termijn. Steeds minder mensen vinden een langdurige oplossing voor het wegvallen van hun begeleiding uit de AWBZ. Daar komt bij dat, zo blijkt uit de cliëntmonitor, veel problemen ontstaan doordat mensen met steeds meer nieuwe maatregelen geconfronteerd worden. Het kabinet wil alle begeleiding uit de AWBZ overhevelen naar de gemeenten. De ouderen- en cliëntenorganisaties vinden dat het kabinet lering moet trekken uit de meldacties en het beleid moet aanpassen.

Nieuwe initiatieven
Op de ‘inspiratiedag’ zijn zo’n 120 mensen uit de ouderen- en cliëntenorganisaties bij elkaar. Zowel de mensen die hulp nodig hebben vanuit de AWBZ, als de hulpverleners, hebben behoefte aan nieuwe initiatieven. Nieuwe wegen die bewandeld kunnen worden om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen, door de pakketmaatregelen in de AWBZ. Op de inspiratiedag komen verschillende goede voorbeelden aan de orde.

Een van de voorbeelden betreft een samenwerkingsverband in Tilburg. Op initiatief van het Overleg Netwerk Tilburgse Ouderen sloeg een breed platform de handen ineen om de impact van gemeentelijke bezuinigingsmaatregelen duidelijk te maken. Met behulp van een reeks voorbeelden, waarin steeds de bezuinigingen doorgerekend worden, krijgt de gemeenteraad een haarfijn beeld van de gevolgen.

Over het project Betrokken bij Buurtbeleid
De NOOM, NVOG, LOC Zeggenschap in Zorg, PCOB en Unie KBO hebben de handen ineen geslagen om op ontwikkelingen in onder andere de AWBZ in te spelen en ondersteuning te bieden. Dat wordt gedaan door middel van het plan Betrokken bij Buurtbeleid. Met dit plan willen deze organisaties de vitale en gezonde ouderen aanspreken met een aanbod van passend vrijwilligerswerk. Tegelijk willen ze daarmee de positie van kwetsbare, afhankelijke ouderen verbeteren, zodat zij met hun ervaringen op eigen wijze opnieuw een bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven in de wijk, buurt of gemeente.

Plaats een reactie