Pakistan een jaar na de ramp

Eind juli is het precies een jaar geleden dat Pakistan werd getroffen door de ergste overstromingen in haar geschiedenis. Er kwamen 2.000 mensen om het leven en 18 miljoen mensen werden getroffen door het natuurgeweld.

Veel mensen raakten hun huis en vee kwijt en grote delen van de landbouwgrond zijn onbruikbaar geworden. De materiële schade en de humanitaire nood waren enorm. Aangezien Stichting Dark & Light reeds actief was in het gebied, kon direct, op verzoek van de partnerorganisaties, worden gestart met het verlenen van noodhulp. Speciale aandacht ging daarbij uit naar hulp aan mensen met een handicap. Juist zij zijn in noodsituaties extra kwetsbaar.

Dark & Light heeft € 267.600 aan donaties ontvangen van particulieren en (inter-)nationale hulporganisaties. Daarmee zijn het afgelopen jaar vier projecten uitgevoerd.

Noodhulp en wederopbouw Gilgit Baltistan en Skardu
Hier zijn 50 gezinnen geholpen met voedselhulp en artikelen zoals dekens, zeep en keukengerei. Vijf medische kampen zijn georganiseerd voor het verlenen van eerste hulp en basisoogzorg. 43 huizen zijn gereconstrueerd, 10 waterbronnen zijn hersteld en 20 akkers zijn geëgaliseerd. Een deskundige heeft bewoners advies gegeven over het kweken van groenten. Het project verkeert in een afrondende fase.

Wederopbouw Jogian
Hier hebben 3.000 mensen toegang gekregen tot medische en psychosociale hulp. Twee scholen, één kliniek en 50 huizen zijn gereconstrueerd. Vijf waterpunten zijn hersteld en er zijn 50 waterbuffels gegeven aan de zwaarst getroffen gezinnen. Er is een dorpscomité geformeerd om in goed overleg te bepalen wie voor hulp in aanmerking komt. Het project is afgerond.

Noodhulp Noordwest Pakistan
Direct na de overstromingen is een mobiele kliniek ingezet in de provincie Khyber Pakhtunkhwa. Er is eerste hulp verleend aan 23.500 mensen en voedselhulp gegeven aan 1.170 gezinnen. Met watertanks werd de toegang tot schoon drinkwater veiliggesteld. Er is voorlichting gegeven om uitbraak van ziektes te voorkomen. Er was speciale aandacht voor mensen met een handicap. Naast het verspreiden van bijvoorbeeld krukken en brillen was er voor hen ook psychosociale hulp. Het project is afgerond.

Noodhulp Punjab
Hier zijn 247 families met een gehandicapt kind geholpen met onder meer eten, poedermelk, schoon drinkwater, medicijnen en keukengerei. Er zijn twee medische kampen georganiseerd voor het behandelen van diverse aandoeningen. Het project is afgerond.

Toekomst
In 2011 is Dark & Light een groot project gestart om de integratie van mensen met een handicap structureel te verbeteren in Noordwest Pakistan. Juist deze fase van wederopbouw biedt kansen om gebouwen en voorzieningen voor iedereen toegankelijk te maken. Er wordt nauw samengewerkt met de overheid om dit te realiseren.

Dark & Light bedankt eenieder die financieel heeft bijgedragen aan deze noodhulp!

Plaats een reactie