Ziekenvervoer van Azivo Zorgverzekeraar en Witte Kruis scoort hoog

Uit recent onderzoek door een onafhankelijk bureau onder Azivo-verzekerden, is gebleken dat Azivo Zorgverzekeraar hoog scoort voor wat betreft de klanttevredenheid voor zittend ziekenvervoer: gemiddeld een 8,1. Driekwart van de respondenten geeft een 8 of hoger.

Ernst verwondingen traumapatiënten sneller en beter in te schatten

Traumatologen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben een nieuw eenvoudig instrument ontwikkeld om de ernst van gewonde patiënten beter te beoordelen. Zij verwachten dat de zogeheten EMTRAS-score (EMergency TRauma Score) bevordert dat patiënten met een hoog risico op overlijden zo vroeg mogelijk herkend worden. Dit ook als dit risico niet meteen duidelijk is.

Extra arbeidsplaatsen Kinderhartcentrum

Nu minister Klink van VWS besloten heeft dat het kinderhartcentrum van het UMC Utrecht open blijft, stroopt het Wilhelmina Kinderziekenhuis de mouwen op: er zijn extra OK-assistenten, anesthesie-medewerkers,