Ernst verwondingen traumapatiënten sneller en beter in te schatten

Traumatologen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben een nieuw eenvoudig instrument ontwikkeld om de ernst van gewonde patiënten beter te beoordelen. Zij verwachten dat de zogeheten EMTRAS-score (EMergency TRauma Score) bevordert dat patiënten met een hoog risico op overlijden zo vroeg mogelijk herkend worden. Dit ook als dit risico niet meteen duidelijk is.

Extra arbeidsplaatsen Kinderhartcentrum

Nu minister Klink van VWS besloten heeft dat het kinderhartcentrum van het UMC Utrecht open blijft, stroopt het Wilhelmina Kinderziekenhuis de mouwen op: er zijn extra OK-assistenten, anesthesie-medewerkers,

VWS verspreidt nationale voorraad virusremmers

Het ministerie van VWS zal deze week alle apotheken voorzien van virusremmers uit de nationale voorraad. Dit betekent dat dit middel gratis verstrekt wordt aan patiënten bij wie Nieuwe Influenza A (H1N1) is vastgesteld

IGZ en IJZ onderzoeken continuïteitsplannen zorgsector

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie jeugdzorg (IJZ) onderzoeken in augustus hoe ver de zorgsector gevorderd is met de continuïteitsvoorbereiding voor een grieppandemie. Dit doen de inspecties in opdracht van minister Klink en minister Rouvoet.

Spaaractie Geef een koe voor Oeganda groot succes

De spaaractie Geef een koe voor Oeganda van de biologische zuivelmerken Groene koe en Zuiver Zuivel voor Heifer Nederland is een groot succes geworden. Met 15.000 inzendingen overtreft deze spaaractie de vorige actie met bijna 5000 inzendingen. Er zijn 83 koeien voor Oeganda bij elkaar gespaard. Een cheque voor deze koeien voor gezinnen in Oeganda zal op dinsdag 17 februari bij de biologische zuivelfabriek in Limmen (Noord-Holland) aan Stichting Heifer Nederland worden overhandigd. Heifer Nederland overhandigt de koeien in het voorjaar aan gezinnen in Oeganda.

Overgangregeling voor domperidon en dextromethorfan

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten domperidon en dextromethorfan bevattende geneesmiddelen voortaan in de categorie Uitsluitend Apotheek (UA) in te delen. Dit betekent dat deze producten zonder recept uitsluitend in een apotheek ter hand mogen worden gesteld.