OZG zet discussie over ziekenhuislocatie in Zuidbroek voort

De Raad van Bestuur en de medische staf van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) hebben nogmaals hun voorkeur uitgesproken voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Zuidbroek. Gedeputeerde William Moorlag ontving onlangs een brandbrief van de OZG. Hierin staat vermeld dat onderzoek van de OZG heeft uitgewezen dat samenwerking met hotelketen Van der Valk, grote verschillen aan het licht brengt. Dusdanige verschillen zelfs dat de bouw van een nieuw ziekenhuis in Zuidbroek niet genegeerd kan worden. Provinciale Staten liet eerder weten alleen Scheemda West te zullen steunen, tenzij de OZG haar eerdere beweringen over de financiële gegevens kan onderbouwen met berekeningen.

Met name de ontwikkelingen in de medische en overheidswetgeving, laat de Raad van Bestuur van de OZG geen andere keuze dan te vertrekken uit het centrum van Winschoten. De medische wetenschappelijke verenigingen bepalen namelijk steeds meer het minimum aantal operaties die een specialist per jaar voor bepaalde operaties moet verrichten. Worden deze aantallen niet gehaald, dan mag de specialist de ingrepen niet meer doen. De Inspectie voor de Volksgezondheid handhaaft deze regelgeving en verbiedt ziekenhuizen nog langer de operaties uit te voeren. Een voorbeeld van deze operaties zijn borstkankeroperaties (waarvoor de OZG, als enige ziekenhuis in de provincie Groningen, onlangs het TopZorg predicaat van zorgverzekeraar Menzis ontving).

Nog dit jaar zullen er ook normen voor het uitvoeren van bevallingen en anesthesie worden vastgesteld.

Samenwerking
In dunbevolkte en krimpgebieden zoals in Noord-Oost Groningen, wordt het steeds moeilijker de verplichte aantallen verrichtingen te halen. Reden waarom het Delfzicht ziekenhuis en het Lucas ziekenhuis zijn samengegaan in de Ommelander Ziekenhuis Groep. Daarom wil het Refaja ziekenhuis binnenkort graag een fusie met de OZG. De Provincie Groningen, zorgverzekeraar Menzis, Zorgbelang Groningen (alle patiëntenorganisaties), het Refaja ziekenhuis en de OZG hebben eensgezind een zorgvisie-notitie opgesteld. In deze notitie wordt beaamd dat er een nieuwe locatie moet komen aan de A7 die centraal in de regio ligt en goed bereikbaar is vanuit de regio’s Delfzijl, Stadskanaal en Groningen (i.v.m. de samenwerking met het UMCG). Op deze locatie dient de afdeling Intensive Care (IC) te komen en dienen de complexe operaties te worden uitgevoerd. Het aantal verplichte operaties per jaar zal in de huidige situatie (alle operaties verdeeld op de locaties in Delfzijl, Stadskanaal en Winschoten) niet gehaald worden. Dit betekent dat de 2e lijns gezondheidszorg ofwel de ziekenhuiszorg, in Noord-, Oost- en Zuid-Groningen gaat verdwijnen. Oost-Groningen heeft echter het recht op een kwalitatief hoogwaardige (streek)ziekenhuisorganisatie met meerdere locaties, vertrouwd dichtbij. In de zorgvisie-notitie van de samenwerkende partijen, blijven de huidige locaties in Delfzijl en Stadskanaal open en blijven de poliklinieken, de spoedeisende hulp en belangrijke delen van kliniek en dagverpleging bestaan. Patiënten zullen voor eenmalige ingrepen naar de nieuwe locatie aan de A7 moeten reizen.

Bereikbaarheid
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat in verband met de bereikbaarheid van locatie Lucas en de steeds meer toenemende parkeerproblematiek (ondanks de aangebrachte verbeteringen) de beste optie is te verhuizen naar een centrale locatie aan de A7 in Zuidbroek. Naast een goede bereikbaarheid, die essentieel is voor de samenwerking met de ziekenhuizen in Delfzijl, Groningen en Stadskanaal, is een goede parkeergelegenheid eveneens van groot belang.

2,5 miljoen voordeel per jaar
Ook zeer belangrijk zijn de berekeningen van de OZG. Deze laten zien dat de bouw van een nieuwe ziekenhuislocatie in Zuidbroek, per jaar minstens 2,5 miljoen euro voordeel oplevert dan het bouwen van een ziekenhuis in Scheemda West. De voordelen zitten met name in de innovatieve samenwerking met het Van der Valk concern, die uniek is in Nederland. Deze samenwerking leidt niet alleen tot goedkopere zorg, maar zelfs tot betere en luxere zorg.

Mede gezien het feit dat de OZG door bezuinigingen van het ministerie van VWS haar inkomsten per jaar met 5% ziet teruglopen op een totaalbedrag van 95 miljoen euro, is 2,5 miljoen heel veel geld.

De Raad van Bestuur van de OZG hoopt op korte termijn opnieuw in gesprek te gaan met gedeputeerde Moorlag om de recente onderzoeksresultaten te bespreken.

Plaats een reactie