Overmatige begroeiing uiterwaarden wordt aangepakt

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) maakt 75 miljoen euro vrij om overmatige begroeiing in de uiterwaarden van de grote rivieren aan te pakken. Om de waterveiligheid op peil te houden wordt tot 2016 de begroeiing op bepaalde locaties gemaaid, gesnoeid en gekapt. Aanvullend laat de staatssecretaris een wetsvoorstel ontwikkelen dat er voor moet zorgen dat de begroeiing in de uiterwaarden in de toekomst op orde blijft.

“Goed onderhoud van de uiterwaarden is nodig zodat bij hoog water het rivierwater genoeg ruimte heeft”, aldus Atsma. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de rivieren meer ruimte te geven. Zo zijn de uiterwaarden bijvoorbeeld verruimd door de dijken verder landinwaarts te leggen. Hiermee wordt in tijden van hoog water wateroverlast voorkomen. Overmatige begroeiing kan een negatief effect hebben op de maatregelen die zijn genomen. De komende tijd wordt daarom onderzocht hoe de begroeiing het beste kan worden aangepakt. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan uiterwaarden die zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Samen met de beheerders wordt gekeken in hoeverre de overmatige begroeiing hier kan worden tegengegaan.

Naast de inhaalslag die gemaakt wordt moet de begroeiing ook structureel in toom gehouden worden. Hierbij wordt er gekeken naar de bijdrage die terreineigenaren hieraan kunnen leveren. Dit wordt meegenomen in het wetsvoorstel dat naar verwachting medio 2013 in werking zal treden.

Plaats een reactie