Overmatig televisiekijken leidt tot gedragsproblemen peuters

Kinderen die tussen hun tweede en derde levensjaar overmatig televisie kijken, namelijk aanhoudend meer dan 1 uur per dag, ontwikkelen vaker gedragsproblemen dan kinderen die gematigd of geen televisie kijken. Dit uit zich in agressie, overactief gedrag, concentratieproblemen en ongehoorzaamheid.

Vooral als kinderen reeds gedragsproblemen vertonen wanneer zij overmatig televisie gaan kijken, wordt het risico groter dat de gedragsproblemen aanhouden. Onderzoekers van het Erasmus MC publiceren hierover in het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.

Uit onderzoek van het Erasmus MC in de Generation R bevolkingsstudie, blijkt dat kinderen op de leeftijd van drie jaar vaker gedragsproblemen vertonen als zij overmatig televisie hebben gekeken tussen 2 en 3 jaar. Het gaat hierbij vooral om een vast patroon van continue hoge blootstelling tussen deze twee leeftijden. De inhoud of duur van het televisiekijkgedrag gemeten op alleen 2 jarige leeftijd heeft geen invloed op de mate waarin peuters gedragsproblemen vertonen, terwijl aanhoudend en overmatig kijkgedrag wel invloed heeft.

De gedragsproblemen uiten zich in ongehoorzaamheid, overactiviteit, concentratieproblemen en agressie. Deze problemen zijn langduriger van aard bij aanhoudend hoge blootstelling aan televisie.

Onderzoekster Marina Verlinden van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van Erasmus MC-Sophia, heeft het onderzoek uitgevoerd. Verlinden: “Het was al bekend dat overmatige blootstelling aan televisie gedragsproblemen veroorzaakt bij kinderen van schoolgaande leeftijd, maar dit was nog niet uitgebreid onderzocht op peuterleeftijd. Wij hebben nu aangetoond dat aanhoudend hoge blootstelling aan televisie al op jonge leeftijd leidt tot het ontstaan van gedragsproblemen. Belangrijker nog, wij hebben voor het eerst aangetoond dat veel televisie kijken er toe kan leiden dat al bestaande gedragsproblemen aanhouden. Daarom moeten ouders al op peuterleeftijd voorkomen dat hun kinderen overmatig televisie kijken.”

Het onderzoek is onderdeel van het grootschalige bevolkingsonderzoek Generation R. Dit bevolkingsonderzoek volgt de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 Rotterdamse kinderen vanaf de vroege zwangerschap tot de jonge volwassenheid. Generation R wordt uitgevoerd door het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de GGD Rotterdam Rijnmond.

Plaats een reactie