Overlijdensrisicoverzekering keert uit tijdens terminale ziekte

NHP en TAF starten vandaag met een ‘terminal illness’ overlijdensrisicoverzekering. Verzekerden kiezen er bij deze polis voor in geval van een terminale ziekte al een geldbedrag te ontvangen tijdens hun leven in plaats van pas na hun overlijden. Dit gebeurt op basis van een verklaring van een onafhankelijk specialist dat de levensverwachting minder dan 12 maanden is, en tot een leeftijd van 65 jaar. De kostprijs van deze verzekeringsvorm is iets hoger waardoor voor deze polis 3% extra premie wordt betaald. Wie de verzekering voor 1 mei 2010 afsluit, betaalt geen extra premie en krijgt deze dekking gratis.

Vaak is in een laatste levensfase van een terminale patiënt extra geld nodig voor zaken die de kwaliteit van het leven voor de patiënt verbeteren. Denk daarbij aan een onverzekerd bezoek aan een andere (buitenlandse) specialist, het inschakelen van thuiszorg, particuliere zorg of een hospice, het bekostigen van medische hulpmiddelen, aanpassingen in en rond het huis, kleding- en dieetwensen en het ontvangen van bezoek. Ook hebben mensen vaak nog diepgewortelde laatste wensen zoals een reis maken, een afscheidsfeest of een videofilm voor nabestaanden.

Pieter Lijesen, directeur NHP; ‘De naderende dood is een gevoelig onderwerp maar steeds beter bespreekbaar. In de media en films gaan het vaak openlijk en op een aangrijpende manier over de laatste wensen van mensen. Die kosten vaak geld dat er niet is. Het is dan ook belangrijk om hier bij het afsluiten van een verzekering al over na te denken. Hoe vreemd het ook klinkt: door te kiezen voor de terminal illness overlijdensrisicoverzekering ontvangt de verzekerde al geld als gevolg van zijn of haar overlijden terwijl hij of zij nog leeft. De kostprijs van deze verzekeringsvorm is eigenlijk nauwelijks hoger. Tijdens het ontwikkelen van de polis merkten wij dat bijna driekwart van de via NHP verzekerden positief tegenover deze optie staat.’

De verzekerde ontvangt 100% van de verzekerde som tot een maximum van EUR 300.000,00 op één verzekerd leven. Daarvoor is een verklaring van de eigen arts en die van de verzekeraar nodig. Bij uitkering in verband met terminale ziekte, wordt de polis automatisch beëindigd. Indien het verzekerde kapitaal het bedrag hoger is dan EUR 300.000,00, blijft de polis voor het verschil van de verzekerde som bestaan mits de betaling van premies ook wordt voortgezet. Het uitstaande bedrag van het verzekerde kapitaal wordt dan betaald na overlijden van de verzekerde. Wanneer de verzekerde niet binnen de periode van 12 maanden komt te overlijden, hoeft het uitgekeerde bedrag niet te worden terugbetaald. Er gelden twee uitsluitingen voor de dekking: Er wordt geen uitkering uitbetaald in geval een HIV-besmetting de oorzaak van de terminale ziekte is. Ook wordt er geen uitkering uitbetaald indien de diagnose wordt gesteld binnen 12 maanden voor het beëindigen van de verzekering.

Plaats een reactie