Overlevingskans bij uitgezaaide darmkanker in het buikvlies stijgt

De overlevingskans voor patiënten met uitgezaaide darmkanker in het buikvlies is de laatste jaren toegenomen. Door een HIPEC-behandeling te ondergaan is de overlevingskans na vijf jaar nu 25-30 procent. Dat blijkt uit recente cijfers van het Catharina Ziekenhuis.

De gemiddelde overlevingsduur is gestegen van 6 naar 36 maanden. “Dat werd vijftien jaar geleden nog voor onmogelijk gehouden.” aldus dr. Ignace de Hingh van het Catharina Kanker Instituut. De Hingh waakt wel voor teveel optimisme. “Het gaat om een geselecteerde patiëntengroep.”

Operatie en chemotherapie
Een HIPEC-behandeling is een combinatie van een operatie en chemotherapie. De chirurg verwijdert alle zichtbare uitzaaiingen op het buikvlies en in de buikholte, waarna tijdens de operatie verwarmde chemotherapie wordt rondgepompt in de buikholte. Hiermee worden de mogelijk achtergebleven kwaadaardige cellen aangepakt. In Nederland wordt deze behandeling in acht gespecialiseerde ziekenhuizen uitgevoerd.

Jaarlijks worden 250 tot 300 patiënten met uitgezaaide darmkanker in het buikvlies geopereerd. Op basis van recente cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt dat de groep patiënten die voor een HIPEC-behandeling in aanmerking zou kunnen komen, groter is.

Dr. Ignace de Hingh, chirurg-oncoloog Catharina Ziekenhuis
Dr. Ignace de Hingh, chirurg-oncoloog Catharina Ziekenhuis.

De Hingh: “Patiënten krijgen soms in het ziekenhuis of van de huisarts te horen dat ze niet meer behandeld kunnen worden. Het is van belang dat patiënten met uitgezaaide dikke darmkanker worden overlegd met een gespecialiseerd centrum.”

Kennis verspreiden
Om te zorgen dat de kennis rond de HIPEC-behandeling verspreid wordt, is donderdag 30 april 2015 de Dutch Peritoneal Oncology Group (DPOG) opgericht. Deze stichting, waar de acht behandelcentra in vertegenwoordigd zijn, heeft tot doel de bekendheid van de behandelmogelijkheid voor patiënten met in de buik uitgezaaide dikke darm kanker te vergroten.

Naast bekendheid pleit DPOG-voorzitter De Hingh ook voor meer research. “Alleen door samen te blijven onderzoeken kunnen we progressie boeken. 25-30 procent overleving na vijf jaar is goed voor de patiënten die het betreft. Maar we moeten ons vooral richten op de patiënten die we nog niet kunnen helpen, want helaas komt niet iedere patiënt met buikvlieskanker in aanmerking voor een HIPEC-behandeling”

Catharina Kanker Instituut
In het Catharina Kanker Instituut worden jaarlijks 80 patiënten met uitgezaaide darmkanker geopereerd. Daarmee is het Catharina Ziekenhuis het grootste HIPEC-centrum van Nederland. Het ziekenhuis is bezig om een kenniscentrum voor de behandeling van in de buik uitgezaaide darmkanker op te zetten. Binnen een jaar promoveren drie arts-onderzoekers op deze behandeling.

De Hingh: “We kunnen het ons niet permitteren om achterover te leunen. Daar waar mogelijk moeten we verbeteringen aanbrengen. En dat kan alleen door goed te meten en continu te leren van de cijfers.”

Plaats een reactie