Overlevingscijfers van tien tumorsoorten

Om patiënten inzicht te geven in de kwaliteit van zorg publiceert het Antoni van Leeuwenhoek de overlevingscijfers voor een tiental tumorsoorten. Hiermee laat het instituut zien dat de kans op overleving voor de meeste tumoren in de loop der jaren is verbeterd.

Wat is therapie op maat, Personalised Medicine?

Eerder al maakte het AVL de analyse van de jaarlijkse sterfgevallen in het ziekenhuis bekend en de hoeveelheid operaties en/of onderzoeken die per tumorsoort zijn uitgevoerd afgezet tegen de landelijk geldende norm.

Tien tumorsoorten
De kwaliteitspagina per kankersoort bevat informatie over het behandelteam, (snel)diagnostiek en kwaliteit in de vorm van overlevingskans.
Blaaskanker
Borstkanker
Dikke darmkanker
Eierstokkanker
Longkanker
Maagkanker
Melanoom
Nierkanker
Prostaatkanker
Rectumkanker (endeldarmkanker)
Slokdarmkanker

Personalised medicine
Behandeling op maat (‘personalised medicine’) heeft zeer waarschijnlijk bijgedragen aan de betere overleving van patiënten met kanker. Bij borstkanker is de ontwikkeling op het gebied van behandeling op maat eerder ingezet. 20 jaar geleden werden de behandelingen aangepast voor vrouwen voor en na de menopauze. Daarna volgden de differentiatie in behandeling voor hormoon- en niet hormoongevoelige borstkanker, kregen patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek steeds vaker een chemobehandeling voorafgaand aan de operatie en kon bijvoorbeeld door het gebruik van de Mammaprint het risico op terugkeer van de borstkanker steeds beter worden voorspeld. Op basis van tumorkenmerken kan steeds beter geselecteerd worden bij welke patiënten met borstkanker chemotherapie achterwege kan blijven of bij wie er juist een intensieve chemotherapie aangeboden moet worden. Het Antoni van leeuwenhoek loopt binnen Nederland voorop in de gepersonaliseerde aanpak van borstkanker.

Melanoom
De overlevingscijfers bij melanoom, een agressieve vorm van huidkanker, laten zien dat de behandelresultaten beter zijn dan het landelijk gemiddelde. Tien jaar geleden waren er weinig behandelingsmogelijkheden voor patiënten met uitzaaiingen van melanoom (stadium 4). Sinds een aantal jaren worden deze patiënten met nieuwe, zogenaamde doelgerichte therapieën behandeld. In het Antoni van Leeuwenhoek is er veel ervaring met deze innovatieve behandelingen, wat de overleving van patiënten ten goede komt.

Meer overlevingscijfers en kwaliteitsgegevens
Bestuurder Wim van Harten: “Het Antoni van Leeuwenhoek zal aan het eind van dit jaar de overlevingscijfers van meer tumorsoorten publiceren. Bovendien maken we een begin met het publiceren van de gegevens die worden verzameld door het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). De DICA indicatoren zijn speciaal ontwikkeld om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken, zodat de cijfers nog meer inzicht geven voor patiënten die hun ziekenhuis willen kiezen.”

Het overlevingscijfer is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de kankerzorg, maar voor een compleet beeld zijn ook andere kwaliteitsgegevens nodig, zoals de aanwezigheid van multidisciplinair overleg, toegangs- en wachttijden en het complete team van specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen dat vertegenwoordigd is. Voor borstkanker, darmkanker, slokdarm en maagkanker is hiermee al gestart en van andere tumoren worden deze kwaliteitsgegevens in de nabije toekomst gepubliceerd.

De gepubliceerde resultaten zijn gebaseerd op de overleving van patiënten die hun behandeling geheel of grotendeels in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gekregen. Patiënten die een groot deel van hun behandeling ergens anders hebben gehad en pas in een latere fase naar het AVL zijn verwezen, zijn niet in de cijfers opgenomen. De cijfers zijn op de website te vergelijken met de landelijke gemiddelde overleving volgens de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Als meerdere ziekenhuizen hun cijfers publiceren en er landelijke eenduidige definities worden gehanteerd krijgen de cijfers nog meer waarde, omdat de patiënt dan ziekenhuizen kan vergelijken.

De cijfers tonen de overleving per stadium, waarbij stadium 1 staat voor een kleine tumor zonder uitzaaiingen en stadium 4 voor kanker die al is uitgezaaid in het lichaam. De overleving is in het algemeen afhankelijk van het stadium van de ziekte. Patiënten met stadium 1 hebben een betere overleving dan patiënten met stadium 4.

Plaats een reactie